399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Tình hình và nhu cầu thực tiễn về huấn luyện an toàn

Tình hình và nhu cầu thực tiễn về huấn luyện an toàn

Hiện nay các bộ ngành trong tất cả các khối ở nước đã chú trọng hơn vấn đề huấn luyện an toàn. Bộ lao động thương binh và xã hôi, Bộ công thương,... đã ra một số thông tư về vấn đề này. Đây là điều kiện để tạo nên sự phát triển của các công ty huấn luyện ra đời.

Dường như cả trong thành thị và nông thôn , nơi đâu có các nhà máy xí nghiệp, có các công trình xây dựng và đặc biệt là có người là có huấn luyện an toàn tùy vào mục đích khác nhau. Trong bơi lội thì mục đích chống chết đuối, trong xây dựng thì tránh mất an toàn khi leo trên cao, trong thực phẩm thì chóng mất an toàn thực phẩm, trong công nghiệp thì tránh việc vận hành máy mất an toàn.

Hằng năm theo thống kê của các bộ ngành thì có rất nhiều trường hợp mất an toàn. Để giải quyết những vấn đề cấp bách trên nhiều công ty huấn luyện an toàn đã ra đời với những chuyên môn kỹ thuật riêng, giảng viên huấn luyện có nhiều kinh nghiệm, chất lượng, uy tín. Bởi những công ty này được sự quản lí của nhà nước và thông tư số 27 đã quy định về việc thực hiện loại hình này.

Ở một số nơi loại hình này đã phát triển mạnh và có xu hướng tăng nhanh trong thời gian tới. Thông thường các lớp huấn luyện kéo dài khoảng 3 tháng và có giấy chứng nhận sử dụng trong một thời gian nhất định. Việc huấn luyện an toàn không chỉ để bảo đảm an toàn cho công ty mà còn bảo vệ bản thân của con người. Khi đứng trước sự phát triển của các ngành công nghiệp, các trang thiết bị máy móc có sự vận hành khác nhau thì việc huấn luyện sử dụng lại càng được đòi hỏi và nâng cao hơn.

Trên thực tế vấn đề phát triển của các công ty huấn luyện đã được giám định bởi đội ngũ cán bộ, công nhân viên huấn luyện điều đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn huấn luyện. Hầu như chính sự ra đời của các tổ chức này đã làm cải thiện nhanh chóng giảm thiểu việc mất an toàn trong mọi lĩnh vực. Huấn luyện là cả quá trình thực tiễn truyền đạt của người giảng viên mang đến cho các bộ ngành để từ đó họ áp dụng vào cơ quan đơn vị mình. Những người trải qua huấn luyện đa phần có khả năng thực hiện tốt công việc của mình và không bị mất an toàn nhiều nhất.

Đó là những đòi hỏi mang tính thực tế đã được các bộ ngành nhìn nhận và đưa ra quyết định. Những nhu cầu trên sẽ được giải quyết thông qua các công ty huấn luyện và đó chính là sự thực tế cần quan tâm.