399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Loại hình nào của kiểm định an toàn là quan trọng nhất?

Loại hình nào của kiểm định an toàn là quan trọng nhất?

Kiểm định an toàn được chia là 3 loại hình: Kiểm định an toàn lần đầu, kiểm định an toàn định kỳ và kiểm định an toàn bất thường, mức độ quan trọng và cần thiết thiết của mỗi một loại hình diễn ra như thế nào và loại hình nào được coi là quan trọng nhất?

Mỗi một loại hình kiểm định an toàn đều đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quy trình kiểm định. Nó diễn ra theo một trình tự thời gian trong đó kiểm định đầu tiên và kiểm định định kỳ là những mốc thời gian cố định không thay đổi.

Kiểm định an toàn lần đầu là quá trình kiểm tra máy móc, thiết bị, vật tư sau khi đã lắp đặt và trước khi đưa vào vận hành. Đây là hoạt động kiểm định kỹ thuật nhằm phát hiện lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất hoặc sự cố kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào hoạt động. Hoạt động kiểm định này bao gồm các quy trình kiểm tra kỹ thuật, thử vận hành và các chi tiết kỹ thuật của máy móc thiết bị. Kiểm định lần đầu là sự chuẩn bị khởi đầu trước khi đi vào sử dụng, vận hành đảm bảo cho hoạt động bình thường của máy móc thiết bị chắc chắn không xảy ra lỗi về kỹ thuật.

Kiểm định an toàn định kỳ là kiểm định lặp lại theo chu kỳ tính từ thời điểm máy móc, thiết bị được đưa vào hoạt động, nó được lặp đi lặp lại nhằm đảm bảo cho sự vận hành của máy móc trong quá trình sử dụng không bị hỏng hóc và không xảy ra rủ ro trong an toàn lao động.

Kiểm định an toàn bất thường là loại hình kiểm định diễn ra đột xuất không theo chu kỳ thời gian nào mà phụ thuộc vào các yếu tố như sửa chữa, thay thế bộ phận máy móc, thiết bị, hoạt động di chuyển thay đổi vị trí của máy móc thiết bị, đối với các thiết bị chịu áp lực lớn, mức độ hoạt động công suất lớn và tuần suất nhiều, kiểm định khi có yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc đơn vị thi công cũng là một trong những yêu cầu phải kiểm định, đánh giá. Kiểm định bất thường mang ý nghĩa là một loại hình đánh giá linh hoạt khi có những diễn biến đột ngột xảy ra và có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lao động, nguy cơ rủi ro cao. Giúp bổ sung cho hoạt động kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ để các đối tượng kiểm định luôn vận hành một cách hiệu quả và an toàn nhất.

Như vậy, dù là loại hình kiểm định kỹ thuật an toàn nào cũng đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong an toàn lao động, mỗi một loại hình là một sự đảm bảo khác nhau nhưng lại bổ trợ cho nhau trong quy trình vận hành của máy móc thiết bị.