399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Khi nào thì người dùng cần đến kiểm định cầu trục?

Khi nào thì người dùng cần đến kiểm định cầu trục?

Kiểm định cầu trục nằm trong danh mục các loại máy móc, thiết bị bắt buộc phải thực hiện các quy trình kiểm định an toàn do nhà nước đề ra. Người dùng phải tuân thủ nghiêm ngặt.

Kiểm định cầu trục phải thực hiện theo nhiều kiểu khác nhau. Mỗi lần thực hiện kiểm định đều do một nguyên nhân bắt buộc nào đó mà những công ty, nàh máy, xí nghiệp,… có sử dụng loại máy này phải tuân thủ. Chúng bao gồm:

- Kiểm định kĩ thuật an toàn cầu trục lần đầu: đây là hình thức kiểm định quyết định việc máy móc có sẵn sàng và an toàn không trước khi đưa vào việc sử dụng. Đây có thể nói là bước cuối cùng để có thể đưa một chiếc cầu trục vào sử dụng thực tế.

- Kiểm định kĩ thuật an toàn cầu trục định kì: Đây là hoạt động đánh giá tình trạng kĩ thuật an toàn của máy sau khi đã hết thời hạn của lần kiểm định trước đó. Sau một thời gian nhất định thì rất có thể loại thiết bị này sẽ xảy ra trục trặc kĩ thuật, Cho nên sau khi nghiên cứu và đánh giá thì chuyên gia đã đặt ra cho các loại cầu trục một thời hạn nhất định về việc thực hiện kiểm định an toàn.

- Kiểm định kĩ thuật an toàn cầu trục bất thường: Chúng lại bao gồm nhiều trường hợp khác nhau yêu cầu phải thực hiện kiểm định. Có ba nguyên nhân: Sau khi sửa chữa,nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị. Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt. Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thầm quyền.

Tất cả những trường hợp yêu cầu phải thực hiện kiểm định trên đều đã được nhà nước thông qua sát hạch kĩ càng mới đưa ra quyết định. Đây là nhằm đảm bảo sự an toàn cho người lao động, yếu tố quan trọng hàng đầu trong lao động sản xuất hiện nay. Khi mà tính mạng của con người trở nên vô cùng quan trọng thì các quy định liên quan đến an toàn cũng phải ngày càng chặt chẽ.