399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Chi phí của quá trình kiểm định cần trục tháp hiện nay

Chi phí của quá trình kiểm định cần trục tháp hiện nay

Cần trục tháp là một trong những thiết bị có cấu trúc phức tạp hiện nay, việc có quá nhiều khớp nối đòi hỏi thiết bị phải là một trong những thiết bị cần được lưu ý kiểm định cần trục tháp định kỳ thường xuyên. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cơ sở để tiết kiệm chi phí đã bỏ qua kiểm định định kỳ cho thiết bị này.

Kiểm định cần trục tháp được xem như một quá trình bảo hành thiết bị

Có thể xem kiểm định cần trục tháp như một quá trình bảo hành, bảo trì thiết bị cần trục tháp. Hiện nay, đối với các thiết bị có kết cấu phức tạp như cần trục tháp thì vẫn chưa có được một chế độ bảo hành cụ thể và rất ít đơn vị tại Việt Nam có thể thực hiện được điều này. Vì vậy, quá trình kiểm định được coi như một quá trình tương đương với quá trình bảo hành của thiết bị cần trục tháp, giúp đảm bảo thiết bị có thể hoạt động được theo đúng yêu cầu và chức năng vốn có, góp phần làm tăng tuổi thọ của thiết bị.

kiểm định cần trục tháp

Chi phí mà cơ sở phải chi trả có quá trình kiểm định cần trục tháp

Hiện nay, chi phí để mỗi cơ sở sử dụng thiết bị cần trục tháp chi trả cho các cơ quan kiểm định là một con số nhỏ, dao động tùy vào mỗi cơ quan kiểm định. Có nhiều nghiên cứu đã so sánh chi phí phải trả cho quá trình kiểm định và chi phí mà cơ sở phải trả khi thiết bị gặp phải các sự cố hư hỏng phải sửa chữa thì có thể nhận thấy mức chi phí để chi trả cho quá trình sửa chữa cao hơn rất nhiều so với chi phí của quá trình kiểm định.

Chi phí thực hiện kiểm định cần trục tháp chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong doanh thu kinh doanh sản xuất của đơn vị, không như việc phải mua sắm một thiết bị mới hoàn toàn thì việc kiểm định lại chiếm một phần rất nhỏ. Vì vậy, các chủ cơ sở có sử dụng thiết bị cần trục tháp cần suy nghĩ và có những tính toán khoa học để đưa ra lựa chọn có nên sử dụng quá trình kiểm định thiết bị cần trục tháp để tiết kiệm một phần chi phí cho doanh nghiệp hay không.

Hiện nay, chi phí một quá trình kiểm trình kiểm định thiết bị cần trục tháp tại Việt Nam được đánh giá là rẻ hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực và rất phù hợp với mức doanh thu và mức độ kinh doanh hiện nay của các doanh nghiệp. Việc chi phí kiểm định thấp sẽ dễ dàng thu hút các chủ cơ sở tìm đến các quá trình kiểm định hơn, góp phần xây dựng một thói quen kiểm định định kỳ cho thiết bị của các cơ sở sản xuất.

Tóm lại, chi phí của một quá trình kiểm định thiết bị cần trục tháp ở Việt Nam hiện nay là rất phù hợp với thu nhập và doanh thu của nhiều cơ sở sản xuất, không gây tổn thất nhiều do doanh nghiệp. Và theo nhiều nghiên cứu thì quá trình kiểm định góp phần tiết kiệm thêm nhiều khoản chi phí về sửa chữa máy móc cho cơ sở sản xuất có sử dụng cần trục tháp.