399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Hỏi đáp
  • Công tác giàn giáo phục vụ thi công an toàn nhất

Công tác giàn giáo phục vụ thi công an toàn nhất

Sử dụng giàn giáo phục vụ thi công phải trải qua một quá trình kiểm tra, đo lường để chọn lựa và xây dựng một giàn giáo phục vụ thi công công trình tốt nhất.

Giàn giáo xây dựng Phúc Long

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công công trình, các đơn vị thi công phải xác định được công tác giàn giáo xây dựng phục vụ thi công một cách cụ thể và thực hiện theo một quy trình có sẵn. Khối lượng công tác dàn giáo phục vụ thi công bao gồm cả công tác lắp dựng và tháo dỡ được đo bóc theo chúng loại dàn giáo (dàn giáo tre, gỗ, thép và dàn giáo công cụ), theo mục đích sử dụng (dàn giáo trong, dàn giáo ngoài, dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập…) và thời gian sử dụng dàn giáo.

Các đơn vị thi công cũng cần xác định chính xác độ cao cần lắp đặt hệ thống giàn giáo phục vụ thi công. Thông thường, chiều cao giàn giáo phục vụ thi công là chiều cao từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến độ cao lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi để thi công. Khi xác định được độ cao cần lắp đặt giàn giáo phục vụ thi công, các đơn vị thi công công trình mới có thể chọn lựa, lắp đặt giàn giáo phục vụ thi công một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngoài ra, các đơn vị thi công cũng cần lưu ý, giàn giáo phục vụ thi công được sử dụng với thời gian định mức là 1 tháng. Nếu khoảng thời gian này kéo dài ra, thì cứ thêm một tháng, cần phải tính thêm 1 lần hao phí vật liệu. Điều này giúp các đơn vị thi công có thể ước lượng được khả năng chống đỡ của giàn giáo phục vụ thi công và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công công trình.