399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Công nghệ
  • Thuộc tính của liên kết nội bộ trong SEO website

Thuộc tính của liên kết nội bộ trong SEO website

Liên kết nội bộ là một trong những yếu tố SEO website cần thiết mà bạn cần phải nắm vững. Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết các thuộc tính của chúng.

Liên kết nội bộ nghĩa là một liên kết tồn tại trên một trang web. Ý tưởng về liên kết nội bộ trước hết là để hướng khách truy cập từ trang này đến trang khác trong cùng một trang web. Ví dụ bạn có một trang web nào đó được đặt là ABC.com, thì liên kết nội bộ sẽ là liên kết đến cùng một trang trong website đó.

Thuộc tính của liên kết nội bộ trong SEO website

Liên kết nội bộ có thực sự quan trọng?

Mặc dù liên kết ngoài trong SEO đóng vai trò rất quan trọng trong quy trình SEO website, nó giúp cải thiện thứ hạng website và thể hiện sự uy tín của doanh nghiệp với công cụ tìm kiếm Google và nó được đối xử rất khác với các liên kết nội bộ. Tuy nhiên đều đó không có nghĩa là liên kết nội bộ không có sức mạnh hoặc khả năng thay đổi thứ hạng, thực tế thì các liên kết nội bộ cũng có vai trò trong việc thay đổi mô hình thu thập thông tin và thay đổi cách công cụ tìm kiếm nhìn thấy trang web của bạn.

Thuộc tính của liên kết nội bộ

1. Anchor text là một cái gì đó có thể được xem xét. Các công cụ tìm kiếm nói chung đã đánh giá thấp tầm quan trọng của nó, nhưng nó chắc chắn là thứ dành cho các liên kết nội bộ.

2. Vị trí trên trang thực sự khá quan trọng. Liên kết nội bộ gần như chân thực hơn vì phần điều hướng và chân trang đặc biệt có các thuộc tính xung quanh các liên kết nội bộ có thể có vấn đề.

Về cơ bản, khi Google đặc biệt nhận thấy sự thao túng trong cấu trúc liên kết nội bộ, đặc biệt là những thứ như bạn đặt anchor text trong tất cả các liên kết nội bộ cố gắng xếp hạng trang đó từ các tuyến đường vận chuyển. thì nó sẽ có một hình phạt thuật toán cho thứ này và chúng ta có thể thấy nó rất trực tiếp.

Chúng tôi thực sự đã thực hiện một số thử nghiệm trong đó chúng tôi quan sát thấy rằng việc chặn loại liên kết nhiều Anchor text này trong chân trang hoặc trong điều hướng và sau đó xóa nó sẽ có một trang web được lập chỉ mục, giả sử không được lập chỉ mục, giả sử được phân loại tốt sau đó bị phân loại kém khi bạn làm điều đó. Google cũng đang từ bỏ hình phạt này khá nhanh chóng, điều này là tốt. Vì vậy, nếu bạn không xếp hạng tốt có thể bỏ nó đi. Xếp hạng của bạn có thể trở lại ngay lập tức. Thật tuyệt.

3. Mục tiêu của liên kết rõ ràng là quan trọng từ nơi này đến nơi khác.

4. Tầm quan trọng của trang liên kết thực sự rất lớn với các liên kết nội bộ. Nếu một trang trên website của bạn có nhiều liên kết bên ngoài trỏ đến, nó sẽ có quyền và có nhiều khả năng tạo ra hơn một chút. Vì vậy, nếu bạn đã liên kết hai trang trên trang web của mình thực sự tốt, bạn cần đảm bảo rằng bạn liên kết từ những trang đó đến các trang trên trang web của bạn thực sự hữu ích cho người dùng của bạn.

5. Mức độ liên quan của liên kết: việc trỏ đến trang các tuyến đường vận chuyển của tôi từ một trang về các loại thông tin vận chuyển khác, hoàn toàn tuyệt vời. Chà, trỏ nó vào trang thức ăn cho chó của tôi, điều đó không có ý nghĩa gì lắm. Trừ khi tôi đang nói cụ thể về các tuyến đường vận chuyển thức ăn cho chó, có vẻ như một số ngữ cảnh đó bị thiếu và các công cụ tìm kiếm cũng có thể tính đến điều đó.

6. Liên kết đầu tiên trên trang, điều này được tính chủ yếu về anchor text, giống như với các liên kết bên ngoài. Về cơ bản, nếu bạn liên kết nhiều nơi đến trang này từ nó, thì Google thường chỉ tính anchor text đầu tiên. Vì vậy, nếu bạn có sáu liên kết khác nhau và liên kết đầu tiên cho biết "Nhấp vào đây", thì "Nhấp vào đây" là văn bản liên kết mà Google sẽ áp dụng,. Những liên kết tiếp theo sẽ không quan trọng.

7. Tiếp theo, loại liên kết cũng quan trọng. Rõ ràng, tôi khuyên bạn nên giữ nó ở định dạng liên kết HTML hơn là cố gắng làm điều gì đó lạ mắt với JavaScript. Mặc dù về mặt kỹ thuật, Google có thể theo dõi chúng, nhưng đối với chúng tôi, dường như chúng không được đối xử với cùng một thẩm quyền và ảnh hưởng xếp hạng. Văn bản tốt hơn một chút so với hình ảnh trong các bài kiểm tra của chúng tôi, mặc dù các bài kiểm tra này đã được một vài năm tuổi tại thời điểm này. Vì vậy, có thể các liên kết hình ảnh được xử lý giống hệt nhau. Dù bằng cách nào, hãy chắc chắn rằng bạn có nó. Nếu bạn đang tạo liên kết hình ảnh, hãy nhớ rằng thuộc tính alt của hình ảnh đó là thứ trở thành anchor text cho liên kết đó.

Tags: