399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Hỏi đáp
  • Khi nào bị thu hồi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp

Khi nào bị thu hồi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp

Thu hồi giấy phép kinh doanh là một hoạt động của cơ quan chức năng đối với doanh nghiệp khi phát hiện có những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền cấp phép hoạt động cũng đồng nghĩa với việc có quyền hạn trong thu hồi giấy phép kinh doanh của doanh nếu doanh nghiệp xảy ra sai phạm nghiêm trọng. Khoản 1 điều 165 Luật doanh nghiệp quy định những đối tượng vi phạm luật sẽ bị kỷ luật, xử lý hành chính và nặng hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, để tránh phạm sai lầm hay vi phạm luật các chủ đầu tư cần chú ý trong hoạt động kinh doanh của mình.

Những hành vi sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh và xóa tên trong sổ thành lập doanh nghiệp:

Theo quy định tại Điều 212 Luật Doanh nghiệp năm 2020, các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh bao gồm:

1. Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo, thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không phù hợp với thực tế. Nếu công ty kê khai sai về người thành lập, trụ sở công ty và các thông tin khác trong hồ sơ đăng ký của công ty, thì giấy phép kinh doanh của công ty đó sẽ bị tịch thu.

2. Doanh nghiệp do người bị cấm thành lập doanh nghiệp. Điều 17 Khoản 2 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định những đối tượng bị cấm này. Với những người là đại diện pháp luật cho doanh nghiệp nhưng lại là đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp cũng sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

3. Doanh nghiệp không thông báo với cơ quan đăng ký công thương và cơ quan thuế để ngừng hoạt động trong năm. Khi ngừng hoạt động trong 1 năm doanh nghiệp phải thực hiện thông báo với phòng đăng ký kinh doanh, nếu không sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định.

4. Doanh nghiệp không nộp đúng báo cáo hoặc có văn bản yêu cầu cơ quan đăng ký công thương theo quy định tại Điều 216 khoản 1 điểm c Luật Doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp báo cáo.

5. ​Hoạt động không đúng mục đích kinh doanh đã đăng ký, kinh doanh ngành nghề nằm trong danh mục cấm.

Có rất nhiều người thành lập doanh nghiệp nhưng khi được cấp phép lại không hoạt động tại trụ sở như đăng ký. Nếu việc này kéo dài suốt 6 tháng từ ngày cấp phép doanh nghiệp sẽ bị Sở kế hoạch đầu tư lập hồ sơ thu hồi giấy phép.

Các trường hợp khác bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật theo quyết định của Tòa án và kiến ​​nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là những trường hợp sai phạm mà cơ quan chức năng có quyền thu hồi giấy phép của doanh nghiệp. Khi đã bị thu hồi thì việc hoàn trả hoặc đăng ký thành lập mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp chủ đầu tư nên có sự tìm hiểu về quy định pháp luật, xác định nhu cầu kinh doanh của mình, không nên thành lập xong rồi bỏ đó để sai phạm rồi bị xử lý.