399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp

Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp là giấy tờ cần thiết khi chủ doanh nghiệp muốn ủy quyền cho một cá nhân hay tổ chức khác nộp hồ sơ và làm thủ tục thành lập doanh nghiệp thay cho mình. Bạn có thể đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được tư vấn rõ về giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp.

Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp được xem là chứng từ quan trọng nhằm xác định tính pháp lý của văn bản cho phép người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp ký kết và chứng minh người đại diện có đủ cơ sở để thay mặt chủ sở hữu doanh nghiệp thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Khi đến làm thủ tục, người được ủy quyền xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và giấy tờ sau: hợp đồng cung cấp dịch vụ (giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ) và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp của các cá nhân cần phải được công chứng tại các cơ quan có thẩm quyền.

Việc tạo ra một giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp là một điều tất yếu khi bạn sử dụng thành lập doanh nghiệp của các đơn vị chuyên nghiệp.