399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Doanh nghiệp
  • Các tai nạn thường gặp đối với các thiết bị nâng hạ

Các tai nạn thường gặp đối với các thiết bị nâng hạ

Thiết bị nâng hạ là đối tượng cần kiểm định an toàn chặt chẽ bởi nó có thể tạo ra những tai nạn lao động nghiêm trọng.

Thiết bị nâng hạ là một trong những loại nguy hiểm nhất của máy móc. Các loại thiết bị nâng hạ bao gồm trục ô tô, cần trục bánh xích, cần trục tháp, xe nâng hàng, thang máy, thang cuốn, cần cẩu, cần trục, băng tải, ... hoặc các máy đơn giản bấm tời, ròng rọc, ... để nâng và vận chuyển hàng hóa, vật tư, linh kiện ...

Khi sử dụng máy này, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do nhiều lý do nhưng lý do chính là do tính phổ biến, sử dụng hoặc kiểm soát của các thiết bị nâng tất cả các loại máy móc thiết bị không đúng quy định mục đích hoặc không an toàn, rơi vỡ trong khi nâng hạ bởi chất lượng của dây cáp, dây chuyền và độ tin cậy phanh không được đảm bảo bằng cách buộc các vật liệu hoặc nâng không đúng cách.

Các tai nạn thường gặp gây ra bởi các thiết bị nâng có thể thấy như:

- Rơi gãy, đổ vỡ, sập thiết bị nâng hạ (do trượt, đứt dây buộc, đây chằng, hoặc do cáp bị gãy bất ngờ).

- Đổ cần cẩu (cẩu quá tải hoặc do lún gây ra bởi chân chống không vững trên sàn hoặc đặt cần cẩu không được bảo đảm).

- Chèn ép người dân giữa vòng quay của cần cẩu hoặc giữa tải và vật.

- Cần nâng va chạm vào vùng nguy hiểm của đường dây tải điện.

Vì vậy, các kiểm định an toàn thiết bị nâng hạ là vô cùng quan trọng, các thanh tra sẽ kiểm tra toàn bộ cấu trúc của trục, thử tải tĩnh và năng động để ngăn ngừa tai nạn gây ra bởi các thiết bị khi nâng hạ.

Việc kiểm định an toàn các thiết bị kỹ thuật phải được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Sau khi cài đặt, trước khi đưa vào sử dụng;

- Sau khi cải tạo, sửa chữa lớn;

- Khi xảy ra tai nạn, thiết bị, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong;

- Kiểm tra hết hạn hoặc trước thời hạn theo yêu cầu của cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị;

- Theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn lao động.

Thời hạn kiểm tra định kỳ các thiết bị nâng hạ do quyết định kiểm toán viên kiểm định trực tiếp nhưng tối đa là 03 năm.

Các tai nạn thường gặp đối với các thiết bị nâng hạ

Thiết bị nâng hạ là đối tượng cần kiểm định an toàn chặt chẽ bởi nó có thể tạo ra những tai nạn lao động nghiêm trọng.

Thiết bị nâng hạ là một trong những loại nguy hiểm nhất của máy móc. Các loại thiết bị nâng hạ bao gồm trục ô tô, cần trục bánh xích, cần trục tháp, xe nâng hàng, thang máy, thang cuốn, cần cẩu, cần trục, băng tải, ... hoặc các máy đơn giản bấm tời, ròng rọc, ... để nâng và vận chuyển hàng hóa, vật tư, linh kiện ...

Khi sử dụng máy này, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do nhiều lý do nhưng lý do chính là do tính phổ biến, sử dụng hoặc kiểm soát của các thiết bị nâng tất cả các loại máy móc thiết bị không đúng quy định mục đích hoặc không an toàn, rơi vỡ trong khi nâng hạ bởi chất lượng của dây cáp, dây chuyền và độ tin cậy phanh không được đảm bảo bằng cách buộc các vật liệu hoặc nâng không đúng cách.

Các tai nạn thường gặp gây ra bởi các thiết bị nâng có thể thấy như:

- Rơi gãy, đổ vỡ, sập thiết bị nâng hạ (do trượt, đứt dây buộc, đây chằng, hoặc do cáp bị gãy bất ngờ).

- Đổ cần cẩu (cẩu quá tải hoặc do lún gây ra bởi chân chống không vững trên sàn hoặc đặt cần cẩu không được bảo đảm).

- Chèn ép người dân giữa vòng quay của cần cẩu hoặc giữa tải và vật.

- Cần nâng va chạm vào vùng nguy hiểm của đường dây tải điện.

Vì vậy, các kiểm định an toàn thiết bị nâng hạ là vô cùng quan trọng, các thanh tra sẽ kiểm tra toàn bộ cấu trúc của trục, thử tải tĩnh và năng động để ngăn ngừa tai nạn gây ra bởi các thiết bị khi nâng hạ.

Việc kiểm định an toàn các thiết bị kỹ thuật phải được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Sau khi cài đặt, trước khi đưa vào sử dụng;

- Sau khi cải tạo, sửa chữa lớn;

- Khi xảy ra tai nạn, thiết bị, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong;

- Kiểm tra hết hạn hoặc trước thời hạn theo yêu cầu của cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị;

- Theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn lao động.

Thời hạn kiểm tra định kỳ các thiết bị nâng hạ do quyết định kiểm toán viên kiểm định trực tiếp nhưng tối đa là 03 năm.