399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Thành lập công ty luật hợp danh

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì thủ tục thành lập công ty luật hợp danh như thế nào là hợp lệ ? Hồ sơ phải chuẩn bị như thế nào là đầy đủ ? Có những trường hợp ngoại lệ nào không ?

Thành lập công ty hợp danh cần đáp ứng rất nhiều điều kiện, giấy tờ, thủ tục. Với vấn đề này thì dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã có thể hỗ trợ doanh nghiệp trọn gói từ việc chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ cho đến hoàn tất thủ tục một cách nhanh gọn nhất.

Thành lập công ty luật hợp danh

1. Hồ sơ thành lập công ty luật hợp danh.
Hồ sơ thành lập công ty luật hợp danh bao gồm:
-Giấy đề nghị đăng kí thành lập công ty.
-Bản dự thảo điều lệ công ty.
-Danh sách các thành viên tham gia thành lập công ty hợp danh. Ngoài ra còn kèm theo một số loại giấy tờ sau:
+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhân thân của các thành viên sáng lập công ty.
+ Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc là các giấy tờ có giá trị tương đương khác. Ngoài ra còn có bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện được công ty ủy quyền.
+Văn bản xác định số vốn pháp định đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận/
+Bảng sao hợp kệ chứng chỉ hành nghề theo pháp luật của các thành viên trong công ty hợp danh.

2. Trình tự thực hiện thủ tục thành lập công ty luật hợp danh.
a) Phương pháp thực hiện.
Khi tiến hành đăng kí thành lập công ty luật hợp danh có thể sử dụng 2 phương pháp:
-Đăng kí trực tiếp tại phòng Đăng kí kinh doanh.
-Đăng kí trực tiếp trên cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp quốc gia.
b) Thủ tục đăng kí trực tiếp tại phòng đăng kí kinh doanh.
Thủ tục đăng kí thành lập công ty luật hợp danh tại phòng đăng kí kinh doanh như sau:
-Công ty tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
-Mang hồ sơ đến nộp tại phòng Đăng kí kinh doanh.
-Cán bộ của phòng đăng kí kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ. Sau đó phòng đăng kí kinh doanh sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ và sẽ giải quyết cho công ty. Trong trường hợp hồ sơ chưa đúng thì sẽ có thông báo rõ nội dung cần sửa chữa bổ sung bằng văn bản gửi cho công ty trong vòng 5 ngày làm việc.
-Công ty theo ngày ghi trên giấy biên nhân để dến phòng đăng kí kinh doanh nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ.

3. Nhận kết quả.
a) Đối với hồ sơ cần sửa chữa, bổ sung.
-Công ty nhận được thông báo về việc bổ sung hồ sơ.
-Công ty sẽ theo đó mà bổ sung cho phù hợp.
b) Đối với hồ sơ hợp lệ.
-Nếu hồ sơ đã hợp lệ, đến ngày hẹn chỉ cần đến phòng đăng kí kinh doanh để nhận giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.