399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Doanh nghiệp
  • Thiết bị sản xuất cần kiểm định an toàn

Thiết bị sản xuất cần kiểm định an toàn

Việc kiểm định an toàn các loại máy móc thiết bị sản xuất là rất quan trọng trong nhiều ngành nghề lĩnh vực hiện nay, bởi lẽ đây là điều cần thiết để chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho môi trường làm việc cũng như an toàn cho người lao động.

Trong sản xuất đa phần hoạt động nhờ các trang thiết bị máy móc. Đứng trước một hệ thống thiết bị với nhiều thông số kỹ thuật phức tạp như thế. Khi muốn đưa vào hoạt động chính thức sau khi lắp đặt cần được kiểm định an toàn.

Để biết được khả năng hoạt động và sức chịu đựng của từng trang thiết bị cụ thể, đồng thời thuận lợi trong quá trình quản lí. Các chủ đầu tư, nhà sản xuất, ban quản lí thiết bị luôn đưa vào kiểm định mà đánh giá chất lượng của chúng.

Đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất nên nhiều loại thiết bị có sự vận hành, khả năng sử dụng và mức chịu đựng khác nhau nên khi áp dụng vào sản xuất thực tế luôn kiểm định nghiêm ngặt. Việc kiểm định như thế sẽ tạo nên mối quan hệ mật thiết trong sản xuất, kịp thời khắc phục những hậu quả, rủi ro đáng tiếc. Nhờ công tác kiểm định thường xuyên kịp thời quá trình sản xuất trở nên thuận lợi hơn.

Kiểm định là một quá trình biết được những cơ chế khả năng hoạt động của trang thiết bị nên cần được phát hiện kiểm tra thường xuyên tránh những rủi ro đáng tiếc. Trên thực tế trong tổng số trang thiết bị được kiểm kê gần như hoạt động rất tốt với số lượng lớn và việc lắp đặt cũng giảm bớt chi phí sửa chữa trong quá trình vận hành, hoạt động. Ngày nay việc kiểm định đã không còn xa lạ đối với các trang thiết bị nữa, bởi những việc kiểm tra định kỳ là quá trình được diễn ra xuyên suốt.

Hàng năm các trang thiết bị hết hạn kiểm định sẽ được kiểm định lại. Quá trình kiểm định lại nhằm đánh giá mức khả năng hoạt động của thiết bị. Đồng thời việc kiểm định sẽ kết hợp với các nhà sản xuất đánh giá chất lượng hoạt động của sản phẩm, tìm cách khắc phục những mặt yếu phát huy những mặt mạnh để đưa ra loại hình sản phẩm, trang thiết bị tốt nhất. Hiện nay các trang thiết bị đã được kiểm định và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình sản xuất.