399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Khám phá
  • Câu cá rô và tôm tích ngày nay

Câu cá rô và tôm tích ngày nay

Câu cá rô và tôm tích ngày nay Tháng Bảy, khi lúa nở bụi, chạng vạng tối, lội theo dọc bờ mẫu cắm câu. Chừng hết canh một thì xách đèn đi thăm, cá cắn câu được gỡ bỏ vào rọng, móc lại mồi mới. Nhưng lúc trúng, mỗi đêm thăm hai, ba lần, đến sáng thì nhổ câu.

Câu cá rô và tôm tích ngày nay

Câu cá rô và tôm tích ngày nay

Khoảng tháng 5, tháng 6 khi lúa non xanh mơn mởn khắp đồng ruộng, những con cá vượt thoát bờ, khi mưa già, đồng ngập nước đã đẻ trứng. Cá con giờ lớn cỡ một hai ngón tay, dân gian gọi là cá rô tôm tích. Vụ mùa cũng huỡn đãi, con nít, đàn bà, tụm năm tụm ba rủ nhau đi câu.

Muốn câu cá rô tôm tích phải kiếm mồi. Mồi câu cá nhạy nhất là trứng kiến vàng. Kiến vàng làm ổ trên ngọn bần, trâm bầu, cà na. Muốn có trứng kiến phải dùng cây trúc dài mấy thước, buột ở ngọn cái rổ lòng thòng, rồi chọc thẳng vào ổ kiến. Tay phải rung, đập liên hồi vừa để cho trứng kiến rớt vô rổ, vừa đuổi những con kiến lớn.

Cần câu chọn cây trúc nhỏ, thẳng, ngọn cong, tóm lưỡi câu nhỏ cho vừa miệng cá! Đem theo rổ đựng cá, trong có chén đựng trứng kiến vàng làm mồi, đi theo dọc bờ mẫu, lựa chỗ trống trong ruộng lúa. Móc mồi câu. Cá rô con kéo đến từng bầy. Mỗi buổi câu như vậy cũng đủ thoải mái cho bữa ăn gia đình.

Tre già chẻ lóng vót câu

Đào trùn cắm cá ngồi rầu chi anh!

Cần câu vót bằng tre, mỗi cần chừng thước tây, nhợ câu làm bằng dây gân, dài chừng 5 – 6 tấc, phía dưới tóm lưỡi câu bằng sắt trắng, lưỡi câu cắm phải luôn bén ngót mới không sẩy cá, mồi cắm câu thường bằng trùn, nhái con, ong.

Câu cắm dính nhiều loại cá, riêng cá rô người ta thường đào trùn đất, trộn với cám, móc vào lưỡi câu cắm, mồi dư để trong gáo dừa, để khi thăm thì móc bổ sung vào những cần cá đã mắc câu, hoặc bị cá rỉa hết mà không dính cá.

Tháng Bảy, khi lúa nở bụi, chạng vạng tối, lội theo dọc bờ mẫu cắm câu. Chừng hết canh một thì xách đèn đi thăm, cá cắn câu được gỡ bỏ vào rọng, móc lại mồi mới. Nhưng lúc trúng, mỗi đêm thăm hai, ba lần, đến sáng thì nhổ câu.

Cá câu nhiều đem ra chợ bán, để dành tiền cưới vợ. Có lẽ từ tập quán ấy, mà đâu đó còn vẳng câu ca:

Con cá rô nhảy rồ rồ trong rổ

Cưới được em rồi, cực khổ biết bao nhiêu