399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Cách đào hầm bắt cá rô

Cách đào hầm bắt cá rô Khi nông nhàn, thiếu đồ ăn cơm, hai ba người rủ nhau đi kéo lưới. Tấm lưới rộng chừng sải tay, được lòn hai thanh tre ở hai đầu để kéo. Cứ thế, lựa nơi trống, biết cá đang ẩn núp hai người dang lưới ra kéo một đỗi ruộng. Khi kéo phải nhanh chân, rồi ốp lưới vào bờ, cá sẽ hết đường chạy!

Cách đào hầm bắt cá rô

Cách đào hầm bắt cá rô

Cách đào hầm bắt cá rô Khi nông nhàn, thiếu đồ ăn cơm, hai ba người rủ nhau đi kéo lưới. Tấm lưới rộng chừng sải tay, được lòn hai thanh tre ở hai đầu để kéo. Cứ thế, lựa nơi trống, biết cá đang ẩn núp hai người dang lưới ra kéo một đỗi ruộng. Khi kéo phải nhanh chân, rồi ốp lưới vào bờ, cá sẽ hết đường chạy!

Khi gió chướng thổi mạnh, những cơn mưa cuối cùng đã dứt, không khí se lạnh, lúc này khoảng tháng 10, tháng 11, cá bắt đầu tìm đường xuống lại sông rạch để sống qua mùa nắng hạn. Trong đó, cá rô là dữ dằn nhất trong chuyện đào thoát. Chúng dùng mang bườn đi qua cả khoảng đất khô rộng vài trăm thước như chơi.

Trên đường đi, gặp dấu chân trâu còn nước, chúng có thể “chém vè” chờ đến khi “khỏe” mới đi tiếp. Người ta có thể đào các rãnh dẫn chúng vào các đìa nước nằm giáp giữa vườn và ruộng, có thể làm hầm để cho cá nhảy vào.

Quăng chài

Chài đươn bằng lưới, phía dưới có dằn chì. Mùa nước nổi, giữa đồng rộng mênh mông, người ta vác chài đi chài cá. Chài choàng qua vai, quang xuống, nhờ chì, chài chìm nhanh, kéo chài lên, dùng tay gỡ cá mắc trong đó.

Giăng lưới, kéo lưới

Lưới đươn bằng dây gân. Lội dọc bờ ruộng để găng lưới. Cá mắc lưới có nhiều loại, cá rô cũng rất thường hay dính “bẫy” do con người tạo ra.

Khi nông nhàn, thiếu đồ ăn cơm, hai ba người rủ nhau đi kéo lưới. Tấm lưới rộng chừng sải tay, được lòn hai thanh tre ở hai đầu để kéo. Cứ thế, lựa nơi trống, biết cá đang ẩn núp hai người dang lưới ra kéo một đỗi ruộng. Khi kéo phải nhanh chân, rồi ốp lưới vào bờ, cá sẽ hết đường chạy!

Nơm cá

Nơm đươn bằng tre già. Mùa nước nổi, đồng đầy nước, hay mương vườn nước còn ngập đến ngang lưng người lớn, người ta thường dùng nơm để nơm cá. Người cầm nơm lội xuống nước, dùng chân đá nước, cá thấy động chúi xuống sình, nước trong, người nom dễ dàng “phát hiện” dấu cá đang lẫn trốn. Cứ vậy, dùng nơm úp lại, đưa tay vào mò, bắt cá lên. Khi đi nơm, thường dính những con cá rô mề lớn, ngon ngọt.