399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM