399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Doanh nghiệp
  • Vận chuyển hoá chất cần được huấn luyện để đảm bảo an toàn

Vận chuyển hoá chất cần được huấn luyện để đảm bảo an toàn

Vận chuyển hóa chất là một công việc tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Nếu sự cố xảy râ trong quá trình vận chuyển, thì không chỉ gây nguy hiểm cho người vận chuyển, mà cả những người đang tham gia giao thông và những người dân xung quanh nữa. Do đó cần phải yêu cầu an toàn trong vận chuyển hóa chất.

Hiện nay công nghiệp hoá chất đang rất phát triển. Hoá chất phục vụ cho nhiều ngành xây dựng, thực phẩm, công nghiệp… nhưng hoá chất luôn tiềm ẩn các nguy cơ nguy hiểm đặc biệt là trong quá trình vận chuyển luôn tiềm ẩn các nguy cơ độc hại cao vì vây trong quá trình vận chuyển đòi hỏi độ an toàn cao.

Do yêu cầu tiêu dụng cao nên việc sản xuất và mua bán hoá chất trên thị trường tăng. Việc vận chuyển các hoá chất đến nơi tiêu thụ cũng tăng theo. Do các hoá chất luôn tiềm ẩn các nguy cơ độc hại riêng nên việc vận chuyển cũng như bao gói đòi hỏi độ an toàn cao đảm bảo cho các hoá chất không bị rỉ ra bên ngoài gây mất an toàn. Việc vận chuyển các hoá chất phải đặc biết chú ý an toàn. Phải sử dụng các xe chuyên chở được đảm bảo an toàn.

Vận chuyển hoá chất cần tuần thủ những yêu cầu an toàn và người chịu trách nhiệm việc này cũng cần được huấn luyện an toàn khi tiến hành công việc này.. Khi vận chuyển phải tuân thủ các qui định pháp luật về an toàn giao thông, mang đủ các thông tin giấy tờ liên quan về hoá chất, phương tiện và người lái. Chỉ chở những hoá chất được bao gói kỉ lưỡng, có dán tem nhãn. Không chở hoá chất chung với hành khách, vật nuôi, thực phẩm. Phải mang đủ giấy tờ liên quan đến hoá chất. Không chỡ các hoá chất có khả năng phản ứng với nhau chung một phương tiện dễ gây cháy nổi, hoặc an mòn rò rỉ hoá chất.

Chọn những vẫn liệu khó bị ăn mòn bền với các hoá chất. Trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Che chắn an toàn trên mu xe tránh cho hoá chất tiếp xúc với gió, ánh sáng mặt trời. Dán tem nguy hiểm cho các xe chuyên chỡ hoá chất độc hại. Nhân viện vận chuyển các hoá chất cần được huấn luyện an toàn để đảm bảo an toàn trong khi vận chuyển và biết cách xử lý các khi có các xử cố, được trang bị các thiết bị bảo hộ an toàn. Không đặt hoá chất gần máy xe hoặc các máy, nguồn có khả năng gây cháy nổ. Các ống xả khí phải đặt xa các chất hoá học. Sàn và khoang phương tiện vận chuyển phải bằng vật liệu cách lửa, không tạo tia điện khi ma sát. Các phương tiện chở các hoá chất không đỗ ở những nơi đông người để đảm bảo độ an toàn.

Việc vận chuyển hoá chất tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm vì vậy cần phải tuân thủ các yêu cầu an toàn trong vẫn chuyển để đảm bảo an toàn. Người vẫn chuyển hoá chất phải tìm hiểu về hoá chất trước khi vận chuyển để khi có các vấn đề xảy ra kịp thời xử lý đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như mọi người.