399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Doanh nghiệp
  • Tổ chức hoạt động sau khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tổ chức hoạt động sau khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân là một trong những yêu cầu mà Đảng và Nhà nước ta luôn khuyến khích các doanh nghiệp. Nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay việc cho ra đời một doanh nghiệp tư nhân là một nguồn cổ vũ lớn.

 

Khi thành lập doanh nghiệp thì tên doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng. Đối với doanh nghiệp tư nhân thì việc đặt tên có đặc thù riêng, đó có thể là được đặt theo tên ngành nghề mà doanh nghiệp đăng kí kinh doanh, cũng có thể là đặt theo tên riêng của chủ doanh nghiệp.

Trong đó, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp hoặc thuê người khác quản lý nhưng tự mình phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng nghĩa với việc chủ doanh nghiệp sẽ là nguyên đơn, bị đơn trước Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án trong các tranh chấp hoặc các vấn đề kinh doanh, các vụ kiện liên quan đến doanh nghiệp.

Nguồn vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp tư nhân được chủ doanh nghiệp tư kê khai. Nguồn vốn này được kê khai bao gồm tiến Việt Nam, tiền hoán đổi ngoại tệ và các tài sản hiện vật khác của chủ doanh nghiệp.

Trong suốt quá trình kinh doanh, chủ doanh nghiệp có thể tăng hoặc giảm số vốn đầu tư ban đầu, nhưng cần đảm bảo rằng số vốn này không được phép thấp hơn vốn pháp định của doanh nghiệp. Quy trình và thời gian tăng hoặc giảm vốn cần phải được ghi cụ thể, kê khai cụ thể vào hồ sơ kế toán của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời cũng có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình. Nhưng trước khi cho thuê chủ doanh nghiệp cần báo cáo bằng văn bản với Trọng tài kinh tế. Trong thời hạn cho thuê chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp.

Bên cạnh việc cho thuê, thì người chủ thành lập doanh nghiệp còn có quyền bán hoặc sát nhập doanh nghiệp tư nhân của mình. Việc này cũng có những yêu cầu theo luật định.