• Doanh nghiệp
  • Thủ tục thành lập danh nghiệp thương mại

Thủ tục thành lập danh nghiệp thương mại

Thủ tục thành lập doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam gồm những quy định gì? Dưới đây sẽ là một số lưu ý và hướng dẫn về thủ tục trong thành lập doanh nghiệp.

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và nghị định 78 năm 2015 liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiêp thương mại có quy đinh rõ về việc này. Theo đó, để thành lập doanh nghiệp thương mại, trước tiên cần phải soạn hồ sơ một cách chính xác, đầy đủ theo yêu cầu của sở kế hoạch và đầu tư, sau đó nộp hồ sơ và lấy ngày hẹn nhận kết quả. Sau khí có kết quả và giấy xác nhận thành lập doanh nghiệp, thì các bạn nên khắc dấu và đăng ký dấu theo luật mới quy định năm 2015.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Theo quy định tại khoản 1 điều 44 Luật doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015) thì mỗi doanh nghiệp có quyền tự quyết đối với con dấu của doanh nghiệp mình nhưng đảm bảo phải có tên doanh nghiệp và mã số thuế.

Khác với thành lập doanh nghiệp tư nhân, việc thành lập doanh nghiệp thương mại nhằm mục đích chủ yếu là lưu thông hàng hóa bao gồm đầu tư tiền của, công sức và tài năng,… vào lĩnh vực mua bán hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường bao gồm chuyên môn hóa, tổng hợp và đa dạng hóa. Để tìm hiểu sau hơn bạn có thể nhờ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.