399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Thời hạn chứng nhận huấn luyện an toàn

Trong công việc, không phải người lao động nào cũng gắn với một công việc trong thời gian lâu dài. Hoặc, ở cùng một cơ sở, sau vài năm người ta có thể thay thế thiết bị hay quy trình hoạt động. Điều đó đòi hỏi phải huyến luyện an toàn theo thời hạn để đảm bảo an toàn hơn.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện an toàn sẽ được cấp giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận này không phải có hiệu lực mãi mãi mà chúng có thời hạn. Tùy theo loại huấn luyện an toàn thuộc lĩnh vực ngành nghề nào mà có thời gian hiệu lực khác nhau.

Nhiều ngành nghề lao động sản xuất có môi trường làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại phải được huấn luyện an toàn lao động. Nhà nước có quy định rõ về việc huấn luyện an toàn lao động qua các điều khoản của luật, thông tư, hướng dẫn. Không phải các đơn vị muốn huấn luyện an toàn thì thực hiện mà không muốn thì thôi. Đã có các quy định thì nhà nước sẽ có các biện pháp để bắt buộc thực hiện và kiểm tra giám sát. Quy định của nhà nước mang tính pháp lý không phải chỉ nói cho có, chỉ nằm trên giấy tờ.

Các đơn vị sau khi tổ chức huấn luyện an toàn lao động sẽ được cấp chứng nhận huấn luyện an toàn. Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn cũng được quy định rõ ràng. Và giấy chứng nhận này không phải có hiệu lực mãi mãi mà chúng có thời hạn. Tùy theo loại huấn luyện an toàn thuộc lĩnh vực ngành nghề nào mà có thời gian hiệu lực khác nhau. Cái này hoàn toàn hợp lý vì theo thời gian môi trường sản xuất sẽ có nhiều yếu tố thay đổi. Các kiến thức huấn luyện lần này có thể sẽ không còn phù hợp cho thời gian sau. Cần có khóa huấn luyện tiếp để bổ sung các kiến thức cần có.

Mỗi người sẽ được cấp duy nhất một giấy chứng nhận cho một lần huấn luyện và được ghi rõ ràng ngày cấp. Quy định về cấp giấy chứng nhận thay đổi về thời gian riêng điều này không thể thay đổi. Tùy theo thời gian hiệu lực của từng loại chứng nhận mà sau khi hết thời hạn, tất cả cá nhân tiếp tục hoạt động trong môi trường công việc cần phải huấn luyện an toàn thì phải được huấn luyện an toàn tiếp. Khóa huấn luyện tiếp theo sẽ cấp chứng nhận huấn luyện an toàn tiếp theo. Các đơn vị doanh nghiệp cũng cần biết về điều này để thực hiện cho đúng và đảm bảo an toàn lao động.