399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Doanh nghiệp
  • Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát khi thành lập công ty cổ phần

Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát khi thành lập công ty cổ phần

Thành lập Ban kiểm soát là một trong những điều cần làm khi thành lập công ty cổ phần từ 11 cổ đông trở lên. Vậy, Ban kiểm soát có quyền và nhiệm vụ như thế nào đối với hoạt động của công ty cồ phần? Đó là điều mà rất nhiều người quan tâm khi lựa chọn thành lập loại hình doanh nghiệp này.

Đối với một người có ý định thành lập doanh nghiệp thì dù là lựa chọn loại hình nào cũng cần phải nắm được các quy định liên quan về nó. Đó chính là lý do mà bạn nên tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự tư vấn thông tin và hướng dẫn một cách chính xác, đầy đủ nhất.

Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát khi thành lập công ty cổ phần

Khi thành lập công ty cổ phần thì bạn cũng cần phải biết được những vấn đề liên quan đến việc quản lý và cơ cấu tổ chức của loại hình doanh nghiệp này. Đặc biệt là thông tin về việc thành lập Ban kiểm soát. Thông thường thì đối với các công ty cổ phần có số lượng từ 11 cổ đông trở lên sẽ phải có Ban kiểm soát trong cơ cấu tổ chức. Vậy, Ban kiểm soát đóng vai trò gì trong hoạt động của công ty cổ phần?

Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát

- Có vai trò giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản lý công ty. Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ của mình trước Đại hội đồng cổ đông.

- Có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của các báo cáo tải chính cũng như các chính sách trong việc điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ban kiểm soát có trách nhiệm thẩm định các báo cáo tài chính theo năm, nửa năm hay các báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Nếu Đại hội đồng cổ đông yêu cầu hay bản thân Ban kiểm soát thấy cần phải xem xét lại các sổ sách kế toán của công ty thì được phép thực hiện theo đúng chức năng của mình.

- Nếu có yêu cầu kiểm tra đối với hoạt động của công ty xuất phát từ cổ đông hay nhóm cổ đông thì Ban kiểm soát phải tiến hành kiểm tra thông tin tối đa trong vòng 7 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được yêu cầu. Sau 15 ngày tính từ ngày kết thúc việc kiểm tra thì Ban kiểm soát phải có thông báo, giải trình đến cổ đông hay nhóm cổ đông và cả Hội đồng quản trị về thông tin mình kiểm tra.Tuy nhiên, một lưu ý là nếu hoạt động kiểm tra của Ban kiểm soát gây ảnh hưởng đến hoạt động của hội đồng quản trị hay việc điều hành công ty thì sẽ không được thực hiện.

- Khi thành lập công ty cổ phần thì Ban kiểm soát cũng có quyền kiến nghị đến Đại hội đồng cổ đông hay Hội đồng quản trị những biện pháp sửa đổi đối với việc điều hành và quản lý công ty.

- Ban kiểm soát phải có thông báo bằng văn bản đến Hội đồng quản trị khi phát hiện Giám đốc/Tổng giám đốc hay thành viên Hội Đồng quản trị có các hành vi vi phạm quy định công ty.

Như vậy, việc thành lập ban kiểm soát có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thành lập công ty cổ phần. Đây là cách tốt nhất để có thể đảm bảo hoạt động của công ty cổ phần được thuận lợi và suôn sẻ nhất.