• Doanh nghiệp
  • Những vấn đề về ngành vận tải biển ở nước ta cần được giải quyết

Những vấn đề về ngành vận tải biển ở nước ta cần được giải quyết

Phải đồng ý rằng ngành vận tải biển ở nước ta đã có những bước phát triển và đổi mới rõ rệt, phần nào đáp ứng nhu cầu của nhiều người. Tuy vậy, vẫn còn một số vấn đề liên quan trọng lĩnh vực này mà chúng ta cần phải biết và giải quyết ở thời điểm hiện tại.

Từ sau khi nền kinh tế nước nhà bắt đầu mở cửa và hội nhập với các nước, lúc này hoạt động vận tải biển mới được chú trọng và đẩy mạnh phát triển. Dù thời gian trước đó các tàu chở hàng đã được đưa vào dùng, tuy nhiên lúc bấy giờ chỉ phục vụ cho vận tải nội địa, đảm nhận vai trò phân phối hàng hóa trong phạm vi cả nước là chủ yếu.

Do thế có thể nói, ngàn công nghiệp vận tải biển của nước ta ra đời và đi sau nhiều quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Có thể nói rằng đây là nguyên nhân mà lĩnh vực này trong nước vẫn còn nhiều vấn đề và những mặt hạn chế nhất định. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn và nhìn lại tốc độ phát triển của vận tải biển nước nhà thì đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng.

vận tải nội địa

Nếu muốn mở rộng hoạt động và phát triển hơn nữa phương thức vận chuyển đường biển của nước ta, sẽ cần giải quyết nhanh chóng các vấn đề mà ai cũng đang thấy rõ tại thời điểm này. Vậy củ thể đó là gì thì bạn có thể tham khảo ở ngay dưới đây:

- Cần đổi mới và trang bị các phương tiện tàu thuyền hiện đại, có tải trọng lớn hơn

- Đẩy nhanh việc phát triển và nâng cấp các cảng biển nước sâu

- Quản lý chặt hoạt động của các công ty vận tải biển, hướng đến chuyên nghiệp và uy tín

- Cần tìm cách tiếp cận với các thị trường lớn khác bằng đường biển.

Trong một vài năm nay, dù chúng ta đã có những bước đi rõ rệt và thiết thực, tuy nhiên vẫn với một tốc độ chậm và chưa triển khai đồng bộ. Do vậy trong những năm tới, những vấn đề như nêu đã trên đó cần phải được khẩn trương thực hiện và giải quyết triệt để, lúc này mới mong lĩnh vực vận tải biển của nước ta phát triển hơn.