• Chia sẻ
  • Những trường hợp nào bị thu hồi giấy phép thành lập doanh nghiệp

Những trường hợp nào bị thu hồi giấy phép thành lập doanh nghiệp

Thu hồi giấy phép là một hoạt động của cơ quan chức năng đối với doanh nghiệp khi phát hiện có những sai phạm nghiêm trọng trong thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc quá trình hoạt động kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền cấp phép hoạt động cũng đồng nghĩa với việc có quyền hạn trong thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khoản 1 điều 165 Luật doanh nghiệp quy định những đối tượng vi phạm luật sẽ bị kỷ luật, xử lý hành chính và nặng hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, để tránh phạm sai lầm hay vi phạm luật các chủ đầu tư cần chú ý trong hoạt động kinh doanh của mình.

Những hành vi sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xóa tên trong sổ thành lập doanh nghiệp:

Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo, sai phạm với quy định của pháp luật về việc thành lập doanh nghiệp giá rẻ.

Với những người là đại diện pháp luật cho doanh nghiệp nhưng lại là đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp cũng sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

Có rất nhiều người thành lập doanh nghiệp nhưng khi được cấp phép lại không hoạt động tại trụ sở như đăng ký. Nếu việc này kéo dài suốt 6 tháng từ ngày cấp phép doanh nghiệp sẽ bị Sở kế hoạch đầu tư lập hồ sơ thu hồi giấy phép.

Doanh nghiệp có hành vi không báo cáo các hoạt động của doanh nghiệp trong suốt 12 tháng với cơ quan chức năng.

Khi ngừng hoạt động trong 1 năm doanh nghiệp phải thực hiện thông báo với phòng đăng ký kinh doanh, nếu không sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định.

Hoạt động không đúng mục đích kinh doanh đã đăng ký, kinh doanh ngành nghề nằm trong danh mục cấm.

Trên đây là những trường hợp sai phạm mà cơ quan chức năng có quyền thu hồi giấy phép của doanh nghiệp. Khi đã bị thu hồi thì việc hoàn trả hoặc đăng ký thành lập mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp chủ đầu tư nên có sự tìm hiểu về quy định pháp luật, xác định nhu cầu kinh doanh của mình, không nên thành lập xong rồi bỏ đó để sai phạm rồi bị xử lý.