• Doanh nghiệp
  • Những quy định về vốn khi thành lập doanh nghiệp

Những quy định về vốn khi thành lập doanh nghiệp

Vốn là một trong những yếu tố có vai trò quan trọng trong việc thành lập, duy trì và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vậy, cụ hơn, những quy định về vốn được thể hiện như thế nào?

 

Vốn được thể hiện khác nhau ở từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và cả quy mô khác nhau, tạo nên sự đa dạng và đôi lúc còn khó nắm bắt cụ thể. Theo Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007 của Chính phủ đã xác định: nếu doanh nghiệp kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện mà điều kiện đó được thể hiện dưới dạng vốn pháp định thì doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về vốn pháp định thì mới được thành lập và hoạt động kinh doanh.

Nói như vậy, có nghĩa là khi thành lập doanh nghiệp tư nhân hay bất cứ loại hình nào khác cũng cần phải xác định được ngành nghề là gì để đáp ứng được số vốn pháp định tổi thiểu của doanh nghiệp đối với nhà nước. Đây được coi là loại vốn có tầm quyết định, chứng minh doanh nghiệp có đủ điều kiện để thành lập và đi vào hoạt động hay không.

Để cá nhân, tổ chức nắm rõ hơn về quy định này, có thể lấy một vài ví dụ minh chứng như: Kinh doanh tiền tệ – tín dụng từ 1.000 đến 5.000 tỷ, đối với kinh doanh chứng khoán phải có tối thiểu là 165 tỷ đồng, ngành nghề bảo lãnh phát hành hoặc 100 tỷ đồng cho ngành nghề tự doanh. Đối với bảo hiểm cần có tối thiểu 300 tỷ đồng đến 600 tỷ đồng.....

Sau khi đã lên kế hoạch về ý tưởng kinh doanh, nắm bắt được số vốn cụ thể cũng như tầm quan trọng của yếu tố này cho doanh nghiệp và cũng đã sẵn sàng thì ban có thể bắt tay vào chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ, thủ tục sao cho hợp lệ, đúng quy định để được cơ quan chức năng xem xét. Nếu còn gặp khó khăn gì về khâu chuẩn bị hồ sơ, cần nói rõ hơn các quy định về vốn khi thành lập doanh nghiệp hay chi phí thành lập, quy định hành chính, điều lệ pháp lý và những thủ tục về thuế… bạn có thể nhờ đến sự hỗ trợ của dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp.