• Doanh nghiệp
  • Những điểm mới trong luật thành lập công ty cổ phần 2015

Những điểm mới trong luật thành lập công ty cổ phần 2015

Khi luật Doanh nghiệp 2015 ban hành đã đánh dấu những thay đổi mới trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, đặc biệt là trong quy định thành lập công ty cổ phần 2015. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem luật này có những thay đổi như thế nào nhé.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã trở thành một trong những thay đổi rất quan trọng trong thói quen thực hiện các thủ tục của mọi người.Giờ đây, nếu mọi ngưới không muốn tự mình thực hiện các thủ tục thì có thể liên hệ dịch vụ này để việc thành lập công ty được hoàn tất suôn sẻ nhất.

Những điểm mới trong luật thành lập công ty cổ phần 2015

Để thành lập công ty cổ phần 2015 được chính xác và đảm bảo hợp pháp thì các  doanh nghiệp cần nắm được những thay đổi trong luật doanh nghiệp 2015 để thực hiện cho đúng.

1. Thông tin giấy chứng nhận đăng ký làm thủ tục

Thay vì trước đây trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ có 10 nội dung chính thì luật mới đã bỏ bớt và chỉ còn lại 04 nội dung là : Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; thông tin chi tiết nhân thân của người đại diện theo pháp luật của công ty và vốn điều lệ của doanh nghiệp.

2. Thay đổi về con dấu

Hiện nay, theo quy định mới thì khi thành lập công ty cổ phần 2015 thì doanh nghiệp được tự mình quyết định về hình thức, số lượng cũng như nội dung con dấu doanh nghiệp. Như vậy, theo quy định này thì doanh nghiêp sẽ tiết kiệm được chi phí và thời gian đi lại nhiều hơn cũng như tránh được những rắc rối khi phải tiến hành đăng ký mẫu dấu, hình thức và nội dung tại cơ quan công an như trước nữa.

3. Điều kiện mở cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần

Thay vì trước đây muốn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì phải có đủ 65% tỉ lệ dự họp thì nay đã giảm xuống 51%. Con số này giúp cho công ty cổ phần tránh được việc phải triệu tập lần 2, lần 3 rất mất thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Người đại diện công ty cổ phần

Thông thường thì pháp luật quy định là công ty cổ phần khi thành lập sẽ có một người đại diện theo pháp luật. Nhưng theo quy định mới thì trong một số trường hợp cần thiết thì công ty cổ phần có thê có nhiều người đại diện theo pháp luật để quyết  định các công việc. Đây là quy định giúp công ty cổ phần có thể gỡ rối đực những trường hợp mà người đại diện duy nhất không đồng ý với ý kiến của các cổ đông trong việc đầu tư kinh doanh.

Như vậy, với những quy định mới trong việc thành lập công ty cổ phần 2015 đã cho thấy được là pháp luật Việt Nam đã có sự thấu hiểu và quản lý chặt chẽ những hoạt động của loại hình công ty này một cách hiệu quả.