NHS bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới

HĐQT Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (NHS) vừa thông báo thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, NHS quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Cường giữ chức Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật kể từ ngày 1/9/2014. Thời gian bổ nhiệm 2 năm (1/9/2014 - 31/8/2016).

HĐQT NHS cũng quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kỹ thuật, giám đốc Nhà máy đường và chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Vũ Thành Châu kể từ ngày 1/9/2014.

Ngày 11/8/2014, ông Nguyễn Tiến Cường cũng nhận quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhà máy đường Biên Hòa Trị An của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Trước đó, ngày 4/7/2014, NHS đã ra Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con tại Singapore. Cụ thể, NHS sẽ đầu tư ra nước ngoài để thành lập công ty con tại Singapore là Công ty TNHH Tư nhân NHSS (NHSS Pte. Ltd.) với vốn 700.000 USD, tương đương 14.7 tỷ đồng.

Công ty con này sẽ bán buôn các sản phẩm đường với sản lượng ước tính 6.000 tấn/năm, bán buôn phụ phẩm từ hoạt động chế biến đường (mật rỉ) với sản lượng 10.000 tấn/năm.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên 2014, Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (NHS) và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) đã thông qua phương án nhận sáp nhập NHS vào BHS với tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu 1:1. Theo đó, BHS sẽ sở hữu 100% NHS và NHS sẽ được đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên.