• Doanh nghiệp
  • Một số điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp

Một số điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp

Để thành lập một doanh nghiệp, các cá nhân cần phải hoàn tất rất nhiều những quy định khác nhau, đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trong đó, điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp là một trong những vấn đề không thể thiếu.

Góp vốn là bước quan trọng đầu tiên để có thể thành lập doanh nghiệp. Đây là hình thức các cá nhân đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của doanh nghiệp. Tài sản góp vốn có thể được định giá bởi nhiều loại khác nhau như tiền Việt nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ,…

dich vu thanh lap doanh nghiep gia re

Tuy nhiên, dù là dưới hình thức nào, các cá nhân cũng cần tuân thủ những điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp như sau:

-  Đối tượng góp vốn: Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Pháp lệnh cán bộ công chức quy định thì mọi tổ chức, cá nhân được quyền góp vốn vào công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, tuy nhiên, những cá nhân là công chức thường bị hạn chế việc góp vốn kinh doanh vào những ngành nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

- Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn: Cần phải làm thủ tục chuyển sở hữu tài sản đối với tài sản có đăng ký và giá trị quyền sử dụng đất; Đối với loại tài sản còn lại, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

- Định giá tài sản góp vốn: Tất cả các cá nhân sáng lập doanh nghiệp có quyền định gia tất cả các tài sản của doanh nghiệp theo nguyên tắc nhất trí.

- Cấp giấy chứng nhận góp vốn: Những cá nhân góp vốn vào để thành lập doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp.

- Giấy chứng nhận phần vốn góp: Bao gồm đầy đủ những thông tin cần thiết như: Tên, trụ sở công ty; Số và ngày cấp giấy CNĐKKD; Vốn điều lệ của công ty; Tên, địa chỉ thành viên; Phần vốn góp giá trị phần vốn góp của thành viên; Sổ và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty….

- Chuyển nhượng phần vốn góp: Các thành viên doanh nghiệp muốn chuyển nhượng phần vốn góp phải chào bán phần vốn đó cho tất cả các thành viên còn lại trong doanh nghiệp.

Trên đây là một số điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp cơ bản mà các cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp cần chú ý. Các bạn cũng có thể tìm đến những thành lập doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp trọn gói uy tín, chuyên nghiệp để được hướng dẫn cụ thể cách thành lập doanh nghiệp cũng như những điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp một cách cụ thể nhất.