399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Lồng thép gấp gọn tiết kiệm diện tích

Lồng thép gấp gọn tiết kiệm diện tích

Những chiếc lồng thép đựng hàng sau khi sử dụng xong thì thường không có chỗ để giữa và bảo quản. Tuy nhiên, với những chiếc lồng thép gấp gọn bạn có thể gập gọn những chiếc lồng thép ấy với nhau thông qua mối khớp và có thể cất dữ chúng ở bất cứ nơi đâu.

Lồng thép gấp gọn tiết kiệm diện tích

Lông thép gấp gọn là một dạng mới của lồng thép chứa hàng, loại lồng thép này có thể tự gấp gọn nó lại nếu như không chứa hàng và cần bỏ vào một vị trí không gian chật hẹp nào đó. Ví dụ như bạn cần vận chuyển một số hàng hoá như trái cây từ xe đẩy hàng vào chợ thì bạn có thể sử dụng lồng thép gấp gọn đang để ở đâu đó trên xe vì diện tích sau khi gấp gọn của loại xe này rất ít. Tiếp theo đó bạn tháo nó và xếp thành một chiếc xe đẩy hàng để vận chuyển hàng hoá và rồi lại gấp lại để di chuyển tới chỗ khác.

Nói chung, với một chiếc xe đẩy hàng lồng thép gấp gọn là bạn có thể làm rất nhiều việc và ứng dụng nó vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Với sự biến dạng liên tục tự xe đẩy hàng qua xe đựng hàng trưng bày, rồi lại tiếp tục gấp nó lại như một miếng ván gỗ là bạn đã có thể đem nó đi cất ở bất kì không gian chật hẹp nào.