Lợi thế của pallet nhựa

Một pallet nhựa là một loại cấu trúc vận tải phẳng để hỗ trợ vận chuyển hàng hoá một cách ổn định nhất trong khi chúng đang được nâng lên bởi những chiếc xe nâng hoặc xe tải hoặc bất kỳ thiết bị khác nào khác.

Nói một cách khác thì pallet chính là nền tảng cấu trúc của một đơn vị vận tải cho phép các bạn có thể xử lý và đồng thời là lưu trữ hiệu quả.

Hàng hoá được vận chuyển qua các container thường được đặt lên trên những tấm đệm bảo đảm bằng cách đóng đai, được căng quấn hoặc thu nhỏ vỏ bọc để dễ dàng vận chuyển.

Hầu hết các pallet trên thị trường được làm từ kim loại như sắt thép,và cũng có những pallet nhựa, thậm chí cả giấy…Mỗi loại có những lợi thế cũng như bất lợi riêng so với những loại khác.