Làm giấy phép đăng ký kinh doanh

Bước vào năm 2017, đón đầu cơ hội kinh doanh trong tình hình đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới bên ngoài, đặc biệt chuẩn bị cơ sở đón đầu các cơ hội từ các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã và đang ký kết, nên ngày càng có nhiều doanh nhân thành lập doanh nghiệp. Vậy làm giấy phép đăng ký kinh doanh như thế nào? Chắc chắn là thắc mắc của rất nhiều người.

Để có thể thành lập doanh nghiệp ngày xưa rất khó khăn. Tuy nhiên, ngày nay, ở các công ty dịch vụ, với dịch vụ thành lập doanh nghiệp thì hầu như các thủ tục cũng đã được đơn giản hóa hơn, hoặc các doanh nhân có thể mất một ít chi phí và cung cấp những giấy tờ cần thiết còn lại là ủy quyền cho các công ty dịch vụ thực hiện..

Làm giấy phép đăng ký kinh doanh

Tuy nhiên do việc phải đầu tư thời gian cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh nên nhiều doanh nhân không có thời gian tìm hiểu các thủ tục làm giấy phép đăng ký kinh doanh, chúng tôi những người làm dịch vụ thường gặp nhiều câu hỏi như xin giấy phép kinh doanh cần giấy tờ gì? Xin giấy phép kinh doanh ở đâu? xin giấy phép kinh doanh hết chi phí bao nhiêu?....Dưới đây chúng tôi xin được trả lời cho các bạn những giấy tờ, thủ tục cần thiết để có thể làm giấy phép đăng ký kinh doanh.

Bước đầu tiên là bạn phải chuẩn bị đầy đủ trong bộ hồ sơ đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm: Bản dự thảo điều lệ Doanh nghiệp có các điều khoản mà pháp luật quy định; Bản danh sách thành viên/cổ động; bản sao CMND của tất cả thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng cần phải chuẩn bị  các giấy tờ khác kèm theo để đảm bảo hồ sơ được hợp lệ.

Sau khi có giấy phép kinh doanh đơn vị liên hệ đơn vị khắc dấu để tiến hành khắc dấu doanh nghiệp. Đơn vị mà doanh nghiệp cần liên hệ là cơ quan công an nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.Khi đã có con dấu thì doanh nghiệp tiếp tục liên hệ đến sở kế hoạch đầu tư tiến hành đăng công bố mẫu dấu trước khi sử dụng.

Sau khi được sở kế hoạch đầu tư đăng công bố mẫu dấu xong thì Doanh nghiệp tiến hành đăng ký thủ tục thuế ban đầu tại cơ quan thuế, Tiến hành mua chữ ký số, đăng ký khai báo thuế qua mạng.Đây  là công việc rất quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sau này của doanh nghiệp nên phải hết sức lưu ý.

Mở tài khoản ngân hàng, đăng ký nộp thuế điện tử và thông báo số tài khoản ngânhàng cho sở kế hoạch đầu tư. Thực hiện xong các việc trên thì Doanh nghiệp tiến hành thủ tục xin in hóa đơn, in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn trước 5 ngày để sử dụng.

Một điều quan trọng cuối cùng trong thủ tục làm giấy kinh doanh mà doanh nghiệp luôn phải nhớ là trong quá trình hoạt động hàng tháng, quý Doanh nghiệp tiến hành khai báo thuế và lưu giữ chứng từ tại Doanh nghiệp.