399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Doanh nghiệp
  • Kiểm định máy công nghiệp có cần điều kiện?

Kiểm định máy công nghiệp có cần điều kiện?

Kiểm định máy móc công nghiệp ngày càng quan trọng hơn trên thị trường, nó được tiến hành bắt buộc với nhiều quy định cũng như điều kiện riêng để có thể tiến hành một cách hiệu quả nhất.

Việc kiểm định máy móc trong công nghiệp cần những điều kiện nhất định để có thể đánh giá được một cách khách quan và có hiệu quả cao nhất. Vậy sẽ có những điều kiện cần thiết nào?

Trước tiên, các máy móc phải sẵn sàng cho việc kiểm định. Các máy phải hoạt động bình thường. Việc kiểm định chỉ thực trên những máy móc đã được lắp ráp đầy đủ và có thể đi vào vận hành. Vì khi kiểm định, máy móc đó được chạy thử để đánh giá kết quả làm việc. Với máy móc chưa hoàn thiện hay chưa đủ điều kiện thì việc kiểm định không được thực hiện. Với việc kiểm định an toàn thì các chi tiết bảo vệ của máy móc phải được sử dụng và có thể hoạt động.

Tiếp đến là máy móc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh việc nhập lậu máy móc và mua phải hàng hóa kém chất lượng. Các loại máy móc không rõ xuất xứ thường không đảm bảo được điều kiện về an toàn cũng như năng suất mà còn rất hay hỏng hóc. Trước khi kiểm định thì máy móc cần có giấy tờ xác nhận xuất xứ. Ngoài ra cần có hướng dẫn sử dụng loại máy đó một cách cụ thể. Để trong quá trình kiểm định, tất cả chức năng của máy được kiểm tra và đánh giá.

Việc kiểm định không chịu ảnh hưởng của thời tiết hay môi trường. Khi kiểm định, nhất là kiểm định an toàn việc thời tiết xấu ảnh hưởng rất nhiều đến việc kiểm định. Nếu điều kiện thời tiết và môi trường không thuận lợi thì việc kiểm định sẽ không chính xác. Dẫn đến sai lệch trong kết quả, đánh giá không đúng về thiết bị, máy móc. Vì vậy, khi đánh giá phải chọn thời điểm phù hợp để tránh bị ảnh hưởng bên ngoài để được kết quả tốt nhất.

Cuối cùng là các điều kiện an toàn và vệ sinh lao động được đảm bảo. Quá trình kiểm định cũng như là làm việc trên máy móc đó nên khi kiểm định cần tuân thủ các điều kiện an toàn lao động để tránh rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Ngoài ra, phải đảm bảo an toàn vệ sinh lao động khi việc kiểm định được tiến hành.