Tin nhanh 12h
Nhịp sống doanh nghiệp
RSS
  • Chia sẻ
  • Hoạt động vận tải hàng hoá bằng đường biển

Hoạt động vận tải hàng hoá bằng đường biển

Hoạt động vận tải hàng hóa đường biển hiện nay sử dụng container chứa rất thường xuyên. Đây là lựa chọn tối ưu trong cả khâu bốc dỡ hàng và trong suốt quá trình di chuyển.

Hoạt động vận tải hàng hoá bằng đường biển

Cách thức vận tải đường biển container đã không còn mới mẻ gì nữa, nó vốn đã được sử dụng để phục vụ cho việc giao nhận hàng hóa của các doanh nghiệp từ nhiều năm nay. Vận chuyển hàng theo cách này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của vận tải biển, đem lại thêm một giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp chủ hàng lựa chọn.

Hoạt động vận tải container đường biển hàng hóa đang ngày một lớn mạnh lên từng ngày, được đông đảo các chủ hàng sử dụng để phục vụ cho công việc giao thương với các đối tác bên ngoài.

vận tải đường biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Ngay từ thế kỷ thứ V trước công nguyên con người đã biết lợi dụng biển làm các tuyến đường giao thông để giao lưu các vùng các miền, các quốc gia với nhau trên thế giới. Cho đến nay vận tải biển được phát triển mạnh và trở thành ngành vận tải hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế.

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển

Vận tải đường biển có thể phục vụ chuyên chở tất cả các loại hàng hoá trong buôn bán quốc tế.

Các tuyến đường vận tải trên biển hầu hết là những tuyến đường giao thông tự nhiên.

Năng lực chuyên chở của vận tải đường biển rất lớn. Nhìn chung năng lực chuyên chở của công cụ vận tải đường biển (tàu biển) không bị hạn chế như các công cụ của các phương thức vận tải khác.

Ưu điểm nổi bật của vận tải đường biển là giá thành thấp. Tuy nhiên, vận tải đường biển có một số nhược điểm:

- Vận tải đường biển phụ thuộc rất nhiều vào điệu kiện tự nhiên.

- Tốc độ của tàu biển còn thấp và việc tăng tốc độ khai thác của tàu biển còn bị hạn chế

Từ những đặc điểm kinh tế kỹ thuật nói trên của vận tải đường biển, ta có thể rút ra kết luận một cách tổng quát về phạm vi áp dụng như sau:

- Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá trong buôn bán quốc tế.

- Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá có khối lượng lớn, chuyên chở trên cự ly dài nhưng không đòi hởi thời gian giao hàng nhanh chóng.

Tác dụng của vận tải đường biển đối với buôn bán quốc tế.

- Vận tải đường biển là yếu tố không tách rời buôn bán quốc tế.

- Vận tải đường biển thúc đẩy buôn bán quốc tế phát triển.

- Vận tải đường biển phát triển góp phần làm thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị trường trong buôn bán quốc tế.

- Vận tải đường biển tác động tới cán cân thanh toán quốc tế.