• Chia sẻ
  • Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm những giấy tờ, văn bản, chứng nhận mà bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện để nhận được giấy đăng ký kinh doanh.

Theo điều 8 của Luật Doanh nghiệp tư nhân thì bất kỳ cá nhân nào muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân cũng cần phải gửi đơn xin phép đến Ủy ban nhân dân có thầm quyền để được cấp giấy phép của hội đồng bộ trưởng. Thông thường, dù bạn có ý muốn thành lập bất kỳ một doanh nghiệp nào đi chăng nữa, dù là tư nhân, liên doanh, vốn nước ngoài thì cũng cẩn đơn đăng ký. Đây chính là hồ sơ pháp lý giúp doanh nghiệp bạn nhận được sự công nhận của pháp luật. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm những gì. Bởi hệ thống pháp luật Việt Nam cũng khá phức tạp, do vậy trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin này.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm những gì ?

Hồ sơ đăng ký thành lập thành lập daonh nghiệp tư nhân thông thường sẽ bao gồm đơn xin thành lập doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký kinh doanh. Nếu chuẩn bị đủ hai loại giấy tờ quan trọng này thì doanh nghiệp sẽ không bị mất nhiều thời gian, và ngược lại.

Thứ nhất, Đơn xin thành lập doanh nghiệp phải có đầy đủ các thông tin sau:

-  Họ, tên, tuổi và địa chỉ thường trú của chủ doanh nghiệp

-  Trụ sở của doanh nghiệp

-  Mục tiêu, ngành kinh doanh

-  Vốn đầu tư ban đầu, nêu rõ, vốn bằng tiền mặt, ngoại tệ, vàng…

-  Sử dụng biện pháp  bảo vệ môi trường.

-  Đơn phải kèm theo phương án kinh doanh doanh nghiệp ban đầu.

Thứ hai, Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

-  Giấy phép đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

-  Giấy chứng nhận ngân hàng về số tiền Việt nam , ngoại tệ , vàng của chủ đầu tư  doanh nghiệp

-  Giấy chứng nhận về giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp với số vốn đã đăng ký.

- Giấy chứng thực về địa chỉ  doanh nghiệp

Ngoài ra, để có thể chính xác trong hồ sơ đăng ký thành  lập doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp cần một số hướng dẫn kê khai thông tin trên hồ sơ như sau : Tên người đăng ký hoặc người đại diện theo pháp luật phải được viết bằng chữ in hoa. Kê khai đầy đủ những thông tin có trong mẫu. Chứng minh nhân dân phải còn thời hạn sử dụng, hộ chiếu cũng phải còn hạn sử dụng.

Trên đây là những yêu cầu cần thiết phải có trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, hy vọng những thông tin mà chúng tôi mang lại sẽ giúp ích các bạn trong công việc. Để chuẩn bị hồ sơ không sai sót bạn có thể sử dụng các dịch vụ thành lập doanh nghiệp để tư vấn một cách chi tiết nhất.