Giấy phép kinh doanh karaoke

Sống trong môi trường nền kinh tế đang ngày càng phát triển. Nhu cầu đời sống dịch vụ của con người cũng theo đó ngày một tăng cao. Chính vì thế, giấy phép kinh doanh karaoke cũng được quan tâm không kém.

Chính bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế đã đưa các quốc gia đặc biệt là các nước phát triển có cơ hội hội nhập. Nhu cầu của con người ngày càng tăng, nhiều địa điểm karaoke lần lượt ra đời. Đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để có thể đăng ký kinh doanh karaoke.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Để có thể kinh doanh loại hình này và có được giấy phép kinh doanh karaoke theo quy định của pháp luật thì quý khách hàng phải chuẩn bị đầy đủ hồ  sơ, giấy tờ. Bên cạnh đó thì tổ chức, cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình đến đăng ký trực tiếp tại phòng văn hóa và thông tin huyện, thành phố.  Cơ quan này sẽ cung cấp mẫu hồ sơ theo quy định và hướng dẫn cá nhân hoặc đại diện gia đình cách thức làm hồ sơ.

Sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo quy định mà pháp luật ban hành thì cá nhân hoặc đại diện gia đình nộp hồ sơ cho phòng văn hóa và thông tin huyện, thành phố. Cơ quan này sẽ tiếp nhận hồ sơ của hộ đăng ký kinh doanh, phòng văn hoá và thông tin đến địa điểm đăng ký kinh doanh kiểm tra các yêu cầu về phòng hát theo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật. Nếu phòng hát đạt yêu cầu theo qui định thì phòng văn hóa và thông tin sẽ tiến hành bổ sung các biên bản kiểm tra phòng hát vào hồ sơ gửi cho Sở văn hóa, thể thao và du lịch xem xét cấp giấy phép.

Đồng thời cán bộ phòng văn hóa và Thông tin cũng thực hiện việc thu phí giúp cho sở văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật. Khi nhận được giấy phép từ sở văn hóa, thể thao và du lịch, phòng văn hoá và thông tin thông báo cho người đăng ký đến nhận giấy phép và ký vào biên bản ghi nhận.Trường hợp  cơ quan chức năng không cấp giấy phép, sở văn hóa, thể thao và du lịch sẽ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình, nêu rõ lý do.

Ngoài việc chuẩn bị các các thủ tục xin giấy phép kinh doanh karaoke nêu trên thì khách hàng muốn kinh doanh loại hình kinh doanh karaoke cần phải đảm bảo thực hiện tốt tất cả các yêu cầu về đăng ký kinh doanh karaoke theo nghị định của chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Và phải tuân thủ các quy định mà thủ tướng chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường.