• Chia sẻ
  • Điều Kiện Thành Lập Một Danh Nghiệp Kiểm Toán

Điều Kiện Thành Lập Một Danh Nghiệp Kiểm Toán

Dịch vụ kiểm toán là ngành nghề không phải ai cũng có thể kinh doanh được và điều kiện thành lập một doanh nghiệp kiểm toán cũng không hề đơn giản với bất cứ ai có ý định kinh doanh trong lĩnh vực kiểm toán.

Ngành kiểm toán là nghành nghề phát hiện những sai sót và gian lận trong hoạt động tài chính. Do tính đặc thù của nó nên ngành này rất kén chọn nhân lực vì không phải ai cũng đủ điều kiện thành lập một doanh nghiệp kiểm toán hợp pháp. Vậy để mở công ty kiểm toán bạn cần phải đạt được những điều kiện gì? Cùng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Kế Toán Sài Gòn tìm hiểu qua những thông tin sau nhé.

thành lập doanh  nghiệp

Một doanh nghiệp kiểm toán ra đời và hoạt động trong khuôn khổ cho phép của pháp luật và chịu sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Điều kiện thành lập một doanh nghiệp kiểm toán được pháp luật quy định như sau:

- Một doanh nghiệp kiểm toán phải được thành lập có ít nhất 03 thành viên có chứng chỉ kiểm toán.

- Doanh nghiệp phải xác nhận được loại hình mình muốn thành lập là gì trong 03 loại hình sau : công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán, công ty hợp danh kiểm toán và doanh nghiệp tư nhân kiểm toán. Việc xác định được loại hình thành lập doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hồ sơ xin đăng ký thành lập doanh nghiệp sau này.

- Điều kiện thành lập một doanh nghiệp kiểm toán mà pháp luật quy định còn là đối tượng thành lập doanh nghiệp. Người đại diện hoặc các thành viên trong công ty phải có đủ năng lực hành vi dân sự và quyền công dân, không có tiền án, tiền sự, không chịu sự quản thúc của pháp luật và không bị pháp luật cấm hành nghề kiểm toán.

- Người đại diện hoặc quản lý doanh nghiệp bắt buộc phải có chứng chỉ kiểm toán viên và có thâm niên trong nghề kiểm toán ít nhất 02 năm.

- Công ty kiểm toán được thành lập khi có ít nhất 03 nhân viên có hợp đồng làm việc chính thức trong công ty. Nếu trong vòng 06 tháng liên tục mà doanh nghiệp kiểm toán không đảm bảo được điều kiện này thì doanh nghiệp sẽ phải tạm ngừng hoạt động hoặc thậm chí là phải giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Nếu doanh nghiệp thành lập theo loại hình công ty hợp danh thì các thành viên trong công ty hợp danh phải có chứng chỉ kiểm toán. Nếu công ty hợp danh có đăng ký hoạt động thêm các hoạt động nào khác thì nhân viên phụ trách phải có chứng chỉ liên quan tới ngành nghề đó.

Bên cạnh điều kiện thành lập một doanh nghiệp kiểm toán thì một vấn đề mà các doanh nghiệp kiểm toán cần lưu ý chính là các doanh nghiệp kiểm toán phải quan tâm tới việc tuyển nhân sự của doanh nghiệp phải là những người có kinh nghiệm, có năng lực và đặc biệt là có tâm với nghề.