399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Hỏi đáp
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp liên doanh là gì?

Điều kiện thành lập doanh nghiệp liên doanh là gì?

Doanh nghiệp liên doanh hiện cũng đang được rất nhiều nhà đầu tư kết hợp đầu tư vào nước ta. Hiện tại, hình thức này cũng đang được quan tâm rất nhiều. Vậy, điều kiện thành lập doanh nghiệp liên doanh là gì?

Liên doanh là loại hình doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại nước ta trên cơ sở là hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định của Chính phủ. Doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, tất nhiên, mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào vốn pháp định của doanh nghiệp. Loại hình này có tư cách pháp nhân theo pháp luật nước ta, được hoạt động kể từ khi được cấp giấy phép đầu tư.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp liên doanh quan trọng nhất chính là vốn pháp định – vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh tối thiểu phải bằng 30% vốn đầu tư. Ngoài ra, có một số điều kiện riêng đối với một số ngành nghề khác, có thể lấy vài ví dụ dẫn chứng như: đối với ngành xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, các dự án đầu tư, khuyến khích trồng rừng, những dự án có quy mô lớn thì tỷ lệ này có thể thấp hơn nhưng không được dưới 20%. Như vậy, tùy thuộc cụ thể vào lĩnh vực, công nghệ, hiệu quả kinh doanh cũng như lợi ích kinh tế, xã hội mà cơ quan cấp giấy phép đầu tư có thể xem xét tỷ lệ góp vốn phù hợp nhất.

Với điều kiện đơn giản, lại được nhà nước ta tạo nhiều cơ hội để nhà đầu tư hợp tác hiệu quả, mang trị giá trị kinh tế cao hơn. Đồng thời, đây cũng là loại hình tạo ra nhiều cơ hội để nhà đầu tư trong nước tiếp cận với công nghệ hiện đại, phong cách cũng như trình độ quản lý ưu việt của nước ngoài. Chính vì vậy, nếu bạn cũng đang có ý định kết hợp với nhà đầu tư nước ngoài để kinh doanh thì cũng đừng ngần ngại tham khảo thêm điều kiện và những vấn đề liên quan để sớm đưa ra ý tưởng thành lập phù hợp nhất.