399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Doanh nghiệp
  • Điều chỉnh thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT

Điều chỉnh thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT

Thủ tục điều chỉnh thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT – không gắn với thành lập doanh nghiệp – theo luật Việt Nam quy định rõ. Nhà đầu tư sẽ thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận theo các trường hợp cụ thể

Khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp trong hợp đồng BT thì doanh nghiệp phải nắm được những quy định rất mới và nó cũng khá chồng chéo nhau. Vì vậy, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã trở thành điểm đến yên tâm nhất cho doanh nghiệp khi có nhu cầu thành lập cũng như trong quá trình kinh doanh hộ cá thể.

Thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT

Trình tự thủ tục thay đổi thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT gồm 3 bước là chuẩn bị hồ sơ theo pháp luật Việt Nam yêu cầu, bước thứ 2 là nộp hồ sơ tại phòng đăng ký đầu tư tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; bước cuối cùng là đến cơ quan chức năng theo ngày hẹn trên biên nhận để nhận kết quả hồ sơ.

Người nộp hồ sơ là người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật hoặc là người được doanh nghiệp ủy quyền theo đúng trình tự pháp luật. Nếu là người được ủy quyền thì khi đi phải mang theo chứng minh nhân dân hay các loại giấy tờ có khả năng chứng thực cá nhân, giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp, có xác nhận hay công chứng của cơ quan nhà nước.

Khi cơ quan chức năng nhận hồ sơ, kiểm tra xem hồ sơ có hợp lệ không, nếu có yêu cầu bổ sung thì trong vòng 5 ngày nhà đầu tư phải bổ sung hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sẽ được gửi đi các sở, ban ngành liên quan để xin ý kiến.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, các cơ quan liên quan sẽ thẩm tra các vấn đề trong hồ sơ thuộc thẩm quyền của ban ngành mình.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận được ý kiển thẩm tra, sở kế hoạch và đầu tư có nhiệm vụ thông báo cho nhà đầu tư các hồ sơ cần được bổ sung nếu có. 10 ngày tiếp theo là thời hạn để nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ sửa đổi, bổ sung thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT, BOT…

Trong 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản giải trình, bổ sung của nhà đầu tư thì sở kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét nội dung sửa đổi trong hợp đồng dự án. Sở sẽ lập báo cáo gửi ủy ban nhân dân tỉnh / thành phố xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư.

Hồ sơ sửa đổi cần thiết là:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

+ Văn bản báo cáo tình hình thực hiện dự án trong hợp đồng, tiến độ dự án đến thời điểm hiện tại.

+ Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đầu tư

+ Thỏa thuận sửa đổi bổ sung nếu có

+ Bản sao chứng nhận thành lập doanh nghiệp hay các giấy tờ có chức năng tương đương.

Với dự án thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT thì nộp thêm: bản dự thảo sửa đổi bổ sung hay các giấy tờ có liên quan đến hợp đồng BT; dự án khác được lập trong một hồ sơ riêng và kèm theo đó là dự án xây dựng công trình BT.

Số lượng hồ sơ: 10 bộ trong đó đã có 1 bản chính.