399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Doanh nghiệp
  • Đặt tên cho doanh nghiệp như thế nào mới hợp pháp

Đặt tên cho doanh nghiệp như thế nào mới hợp pháp

Tên là một yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp. Việc đặt tên cho doanh nghiệp như thế nào cho hợp pháp là điều mà nhiều người quan tâm. Vì nó quyết định rất lớn đến việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có được thuận lợi hay không.

Với sự bùng nổ của ngành dịch vụ như hiện nay thì không quá ngạc nhiên khi dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang ngày càng được nhiều người biết đến và có sự phát triển khá mạnh mẽ trong cuộc sống ngày nay.

Đặt tên cho doanh nghiệp như thế nào mới hợp pháp

Vấn đề đặt tên cho doanh nghiệp là điều mà nhiều người rất quan tâm. Việc đặt tên cho doanh nghiệp như thế nào cho hợp pháp nó có tính quyết định rất lớn đến việc hồ sơ của doanh nghiệp có được cơ quan chức năng thông qua hay không. Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý đến các yếu tố khi đặt tên sau:

1. Không đặt trùng hay gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác

Mỗi doanh nghiệp có một tên khác nhau để tạo nên yếu tố hình ảnh và thương hiệu riêng của mình trên thương trường. Vì thế cho nên, khi đặt tên cho doanh nghiệp mình thì bạn cần lưu ý là không được đặt trùng tên với doanh nghiệp đã ra đời trước đó và đang hoạt động bình thường. Đồng thời, việc đặt tên cũng không đực gây nhầm lẫn với các thương hiệu khác.

2. Không sử dụng tên danh nhân hay các di tích lịch sử đặt tên doanh nghiệp

Theo quy định thì để việc đặt tên cho doanh nghiệp như thế nào cho hợp pháp thì doanh nghiệp không được sử dụng tên của các danh nhân hay các di tích lịch sử để đặt cho doanh nghiệp của mình để tránh việc vi phạm truyền thống dân tộc.

3. Không lấy tên cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, quốc phòng để đặt tên

Các cơ quan chức năng là biểu hiện cho hình ảnh, cho công lý, cho các chức năng khác của xã hội. Vì vậy, việc sử dụng tên của các cơ quan chức năng này để đặt cho doanh nghiệp là vi phạm pháp luật. Trừ trường hợp việc sử dụng tên được cơ quan chức năng này thông qua và cho phép thì doanh nghiệp mới được sử dụng.

4. Không sử dụng hình ảnh, ký tự vi phạm thuần phong, mỹ tục

Khi đặt tên cho doanh nghiệp thì Pháp luật Việt Nam cấm doanh nghiệp sử dụng các từ ngữ, hình ảnh hay ký tự có ý nghĩa thô tục, vi phạm đến thuần phong my4 tục, ảnh hưởng đến văn hóa của cộng đồng. Vì tên doanh nghiệp sẽ được quảng cáo và giới thiệu đến quần chúng nhân dân. Nếu sử dụng những hình ảnh, từ ngữ hay ký tự như vậy sẽ góp phần vào việc tuyên truyền những nét văn hóa đồi trụy, gây ảnh hưởng đến nhận thức xã hội.

Nói tóm lại thì để đặt tên cho doanh nghiệp như thế nào cho hợp pháp thì doanh các doanh nghiệp cần phải lưu ý những thông tin trên để có thể lựa chọn tên cho hợp lý.