399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Công ty kiểm định tổ chức huấn luyện cho người lao động thế nào?

Công ty kiểm định tổ chức huấn luyện cho người lao động thế nào?

Công ty kiểm định có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động sau khi hợp đồng được kí kết bởi đơn vị tổ chức huấn luyện, với cơ quan quản lí cán bộ công nhân viên. Công tác tổ chức này sẽ được thực hiện một cách hoàn tất như sau.

Người sử dụng lao động (công ty thuê bạn làm việc), cần phải có trách nhiệm tổ chức khóa học huấn luyện lao động cho công nhân viên của mình. Để làm gì ư? Để cung cấp cho người lao động biết được đâu là đúng, đâu là sai trong công tác bảo đảm an toàn cho mình khi làm việc. Khi cuộc kiểm tra khảo sát hoàn thành tốt đẹp với các tiêu chí đạt, thì người lao động phải kí vào sổ theo dõi, theo mẫu đã quy định chung trên toàn quốc. Vê phía giảng viên huấn luyện, cần phải có kinh nghiệm và đã được cấp phép hành nghề, phải tham gia các khóa huấn luyện nâng cao.

Việc huấn luyện được công ty kiểm định thực hiện qua 3 hình thức: huấn luyện lần đầu, và huấn luyện định kì. Công tác huấn luyện lần đầu được thực hiện với công nhân khi mới vào làm việc, công tác này thường được thực hiện ít nhất là hai ngày. Dối với các ngành nghề có yêu cầu kĩ thuật cao về an toàn lao động thì việc huấn luyện phải thực hiện ít nhất là ba ngày. Trường hợp này có yếu tố bắt buộc ngay cả với người lao động tự do. Huấn luyện định kì là sau một khoản thời gian nhất định (thông thường là 6 tháng cho tới 1năm), sẽ tổ chức lại buổi huấn luyện.

Công tác này nhằm đảm bảo cho việc huấn luyện được cập nhật những điều khoản cũng như cách thức mới nhất của công tác huấn luyện. Một điều mà cán bộ công nhân cần phải biết là khi tham gia huấn luyện, họ vẫn được hưởng lương như bình thường. Đây là yếu tố được đáp ứng theo quy định của pháp luật nên nếu có cơ sở nào, người lao động không được hưởng lương có thể phản ánh để lấy lại quyền lợi của mình.