• Công nghệ
  • Chính sách ưu đãi cho vay vốn mua máy gặt đập liên hợp

Chính sách ưu đãi cho vay vốn mua máy gặt đập liên hợp

Nông dân là những người sản xuất ra lúa gạo để cung cấp cho đời sống hàng ngày cho tất cả người dân trên cả nước và phục vụ cho xuất khẩu. Nhưng hoạt động sản xuất của người nông dân còn rất thiếu thốn về máy móc sản xuất. Nhà nước có chính sách ưu đãi cho nông dân vay vốn.

Chính sách ưu đãi cho vay vốn mua máy gặt đập liên hợp

Nước ta nhiều năm gần đây được thế giới biết đến là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Gạo được sản xuất trong nước không chỉ phục vụ cho đời sống của toàn thể người dân trên khắp cả nước mà còn xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Các vựa lúa lớn trải dọc từ miền Bắc đến miền Trung và tận miền Nam. Sản lượng lúa gạo thu hoạch sau mỗi vụ mùa phải đạt hàng trăm nghìn tấn. Nhưng hoạt động sản xuất của người nông dân còn rất thiếu thốn về máy móc sản xuất. Quá trình sản xuất của người nông dân còn rất thủ công. Các loại máy móc còn rất thô sơ, năng suất thấp. Người dân còn phải dựa trên sức người nhiều.

Nhà nước đã có một số chính sách để hỗ trợ người nông dân trong quá trình sản xuất. Ví dụ hỗ trợ để dồn điền đổi thửa, cải tạo ruộng đất, hỗ trợ giống lúa mới, phân bón tăng năng suất. Những năm gần đây nhà nước có chính sách ưu đãi cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Số vốn được cho vay trong định mức với mức lãi suất thấp và có sự kiểm tra xác minh mục đích sử dụng vốn có đúng nội dung vay ban đầu. Thường thì số vốn cho vay để mua các loại máy móc hiện đại phục vụ quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Người nông dân có thể vay vốn để mua máy gặt đập liên hợp. Máy gặt đập liên hợp có giá không phải rẻ. Có thể chỉ vay theo chính sách ưu đãi của nhà nước không đủ chi phí để mua. Nên người nông dân sẽ vay thêm từ các nguồn khác. Nhưng mục đích sử dụng vốn vay phải là mua máy gặt đập liên hợp theo thông tin đăng ký ban đầu. Nhiều người dân đã vay vốn để mua máy gặt đập liên hợp và sử dụng máy rất hiệu quả. Chỉ sau một ít năm đã hoàn lại vốn và tiếp tục còn được sử dụng tốt trong thời gian dài.