• Doanh nghiệp
  • Cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam

Cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam

Thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam so với những năm trước đây đã có những cải cách khá rõ rệt. Cùng với những cải cách này đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam.

Theo nghị định 43/2010/NĐ-CP thì thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam đã tập trung về một cơ quan duy nhất là Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia mà không còn phân tán như trước. Đặc biệt, với Luật doanh nghiệp năm 2014 đã có sự thống nhất trong thủ tục thành lập doanh nghiệp giữa doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Tuy nhiên, bên cạnh những cải cách tích cực ấy, thì thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam theo quy định mới vẫn chưa quy định về ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Hay liên quan đến việc cấp giấy phép kinh doanh vẫn còn gây khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong kinh doanh xăng dầu, du lịch, karaoke. Bên cạnh giấy phép đăng ký thành lập doanh nghiệp thì phải cần thêm những giấy phép con.

Nhưng nhìn chung về cơ bản cho đến nay thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam đã tạo được cơ hội và công bằng hơn cho các nhà kinh doanh. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện mọi việc.