399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Các quy định và điều kiện thành lập công ty kế toán

Các quy định và điều kiện thành lập công ty kế toán

Điều kiện thành lập công ty kế toán hiện nay theo luật là gì? Nó có khác biệt gì so với việc thành lập các công ty khác.

Để thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực kế toán, ta cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện thành lập công ty kế toán về mặt pháp lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể căn cứ Điều 55 của bộ Luật Kế toán, các doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập với các điều kiện như thế nào? Chúng ta cùng phòng tư vấn của dịch vụ thành lập doanh nghiệp tìm hiểu về các quy định này nhé.

1. Điều kiện thành lập công ty kế toán về mặt hình thức

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các doanh nghiệp tư nhân. Muốn thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán cần phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, và trong đó một trong số những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán cần phải có chứng chỉ hành nghề kế toán - theo quy định tại Điều 57 của bộ Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định 129.

2. Về cơ cấu tổ chức của công ty dịch vụ kế toán

Việc thành lập, tổ chức và quản lý hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ kế toán cần phải tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định của Nghị định 129.

3. Điều kiện thành lập công ty kế toán về ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải được đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định Điều 43 của Nghị định 129.

4. Về chứng chỉ hành nghề và nhân sự công ty dịch vụ kế toán

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp dịch vụ kế toán cần phải đảm bảo có ít nhất một người quản lý doanh nghiệp , và người đó có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định 129.

5. Điều kiện thành lập công ty kế toán về Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ Điều 55 của bộ Luật Kế toán, cá nhân tiến hành đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định như sau:

- Các cá nhân có chứng chỉ hành nghề kế toán và cần có đầy đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Cá nhân được phép đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của luật pháp về đăng ký kinh doanh và đăng ký nộp thuế như là hộ kinh doanh cá thể và theo quy định của Nghị định 129/2004/NĐ-CP.

- Các cá nhân cần có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, và không thuộc đối tượng không được làm kế toán theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 51 của Luật Kế toán;

- Các cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán cần phải có văn phòng và địa chỉ giao dịch.

Trên đây là những điều kiện thành lập công ty kế toán.Mong rằng sẽ giúp ích cho bạn trong việc thành lập công ty được thuận lợi.