• Doanh nghiệp
  • Cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Nhiều cá nhân khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ cụ thể những quy định của nhà nước về thành lập doanh nghiệp, đến ngay cả vấn đề cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân cũng được nhiều người đặt ra.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay đang ngày càng phát triển và thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư từ nước ngoài. Nền kinh tế Việt Nam được xem như là non trẻ, chỉ mới phát triển và hoạt động chưa bao lâu. Chính vì điều này đã thúc đẩy nhiều cá nhân thành lập doanh nghiệp để thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển. Kế toán Sài Gòn sẽ giúp nhiều người thắc mắc vấn đề cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân để mọi người nắm rõ hơn về quy định của Luật kinh doanh tại Việt Nam.

Cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Theo điều 183 Luật doanh nghiệp quy định về doanh nghiệp tư nhân:

- Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

- Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

-  Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Hồ sơ cần có để đăng ký doanh nghiệp tư nhân:

Theo điều 20 của Luật doanh nghiệp quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân gồm có:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Nếu bạn đang muốn thành lập doanh nghiệp nhưng chưa biết gì về Luật doanh nghiệp, không biết mỗi cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân thì hãy liên hệ ngay với Kế toán Sài Gòn. Kế toán Sài Gòn chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói sẽ tư vấn cho bạn và giúp bạn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp nhanh chóng và đầy đủ nhất.