Biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp

Biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp đây cũng chỉ là một mẫu đơn giản bạn có thể tìm thấy dễ dàng trên mạng tuy nhiên có vài điểm cần lưu ý khi thực hiện.

Biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp có cần thiết trong việc thành lập doanh nghiệp hay không và do doanh nghiệp tự soan ra hay lấy từ đâu là thắc mắc chung của nhiều nhà đầu tư đang có ý định thành lập doanh nghiệp. Hãy thực hiện mọi điều bạn muốn bởi chúng tôi thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp luôn bên bạn.

 

Biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp là loại văn bản không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp giá rẻ. Đây là mẫu văn bản sẵn có, doanh nghiệp chỉ cần điền các thông tin vào, không phải loại văn bản do doanh nghiệp tự nghĩ ra, tự soạn thảo.

Những nội dung chính trong biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm có: thông tin về chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Các thông tin về doanh nghiệp như: tên, trụ sở chính, lĩnh vực, hình thức, nguồn vốn kinh doanh. Thông tin đăng ký thuế. Lời cam kết của người xin thành lập doanh nghiệp tuân theo quy định của pháp luật, cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Và cuối cùng là chữ ký, họ tên của người đăng ký thành lập doanh nghiệp.