399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Bảo hiểm xã hội có mấy loại

Bảo hiểm xã hội có mấy loại

Khi nhắc đến các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội thì người tham gia bảo hiểm xã hội thường thắc mắc không biết là bảo hiểm xã hội có mấy loại và đặc điểm của từng loại bảo hiểm xã hội như thế nào?

Một thực tế cho thấy là ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ bảo hiểm xã hội để có thể đảm bảo được việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động được thực hiện theo đúng quy định và không làm mất nhiều thời gian của doanh nghiệp.

Bảo hiểm xã hội có mấy loại

Đối với thắc mắc bảo hiểm xã hội có mấy loại thì theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì người tham gia bảo hiểm xã hội có thể tham gia với ba loại hình bảo hiểm xã hội khác nhau ,đó là: Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiển xã hội tự nguyện và Bảo hiểm thất nghiệp. Mỗi loại hình bảo hiểm xã hội khác nhau sẽ có những đặc trưng và quy định riêng để người tham gia bảo hiểm xã hội có thể lựa chọn.

Quy định riêng cho từng loại bảo hiểm xã hội như sau:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đây là loại hình bảo hiểm xã hội được áp dụng bắt buộc mà người lao động làm việc theo hợp đồng chính thức và người sử dụng lao động. Loại hình bảo hiểm xã hội này có rất nhiều chế độ mà người tham gia được hưởng như : chế độ đau ốm, tai nạn, thai sản, thất nghiệp, bảo hiểm y tế, hưu trí, tử tuất. So với các loại hình bảo hiểm xã hội thì bảo hiểm xã hội bắt buộc được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Baỏ hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội được áp dụng cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có nhu cầu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì có thể tự nguyện tham gia. Với hình thức này thì người tham gia sẽ được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như phù hợp với thu nhập của mình khi quyết định đóng nộp để hưởng bảo hiểm xã hội;

Bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp về loại hình bảo hiểm xã hội này được quy định bắt buộc đối với người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc có thời hạn hợp đồng từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng trở lên theo hình thức tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được phép hưởng bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo ổn định cuộc sống trong thời gian nghỉ việc và chờ tìm việc mới.

Bài viết trên đã nêu rõ thông tin về vấn đề bảo hiểm xã hội có mấy loại cũng như đặc trưng riêng của từng loại hình BHXH để mọi người có thể nắm rõ hơn.