399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Bảng giá áp dụng kiểm định an toàn

Bảng giá áp dụng kiểm định an toàn

Kiểm định an toàn là một tiêu chí bắt buộc cần phải áp dụng đối với các trang thiết bị công nghiệp và các loại máy móc. Vậy mức giá này được các công ty áp dụng như thế nào?

Thực tế, hiện nay có nhiều công ty, tổ chức kiểm định nhà nước cũng như tư nhân. Tuy nhiên, mức giá kiểm định mà các công ty tổ chức này đưa ra lại được áp dụng theo khung giá chung của bộ lao động thương binh và xã hội chứ không phải tùy tiện đưa giá. Điều này nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng và cũng tránh tình trạng đội giá quá đáng.

Khung giá kiểm định an toàn được phân theo từng danh mục thiết bị và các mặt hàng khác nhau. Ví dụ, nhóm máy và các loại thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, cụ thể là nồi hơi chẳng hạn thì mức giá được áp dụng như sau: Nếu thiết bị có công suất nhỏ hơn 1 tấn/giờ thì sẽ có mức giá là 700.000đồng. Công suất từ 1 tấn- 2 tấn/giờ mức giá sẽ tăng gấp đôi là 1400.000 đồng. Nếu công suất từ 20 tấn đến 200 tấn thì mức giá sẽ dao động ở số tiền là 10.000000 đồng đến dưới 40.000000 đồng.

Ngoài ra, bình áp suất cũng là thiết bị cần đưa vào danh mục kiểm định. Mức giá được áp dụng với loại bình này được tính như sau: Bình chịu lực với dung tích 0,2m3 thì sẽ có giá là 500.000 đồng. Dung tích từ 10m3 trở lên thì số tiền sẽ dao động từ một triệu đồng đến 7.500000 đồng.

Thang máy cũng là thiết bị nằm trong danh mục kiểm định. Với thang máy dưới mười tầng thì sẽ có mức giá kiểm định là hai triệu đồng. Từ 10 tầng đến hai mươi tầng thì mức giá sẽ là 3 triệu đồng và trên hai mươi tầng sẽ là 4 triệu năm trăm nghìn đồng.

Trên đây là một số mặt hàng và bảng giá kiểm định đối với từng loại mặt hàng đó. Tuy nhiên, mức giá trên chỉ là mức giá kiểm định ban đầu- tức là kiểm định trước khi đưa ra thị trường. Trong quá trình sử dụng, khi tới một thời gian nhất định thì người sử dụng cần phải đi đăng kí kiểm định định kì để kịp thời phát hiện những hỏng hóc và sửa chữa thay thế. Mức phí này sẽ dao động với số tiền triệu hoặc trăm nghìn tùy vào mức độ.