Trang chủ » Giáo viên được lựa chọn nội dung dạy học

Giáo viên được lựa chọn nội dung dạy học

(Ngày đăng: 14-08-2014 07:01:39)
icon facebook   icon google plus  
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 - 2015, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường tạo điều kiện cho các tổ/nhóm, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn.
Đồng thời, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề, theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật và tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.